LASTEST NEWS

13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพม.ขอนแก่น ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 6 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ชลบุรี เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ แ รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ แ

โดย เมื่อ 11 พ.ค. 2557 เวลา 20:54 น.

994 0    
รายงานการพัฒนาชุดการนำความร้อนของวัสดุ เรื่องการนำความร้อนของวัส รายงานการพัฒนาชุดการนำความร้อนของวัสดุ เรื่องการนำความร้อนของวัส

โดย เมื่อ 11 พ.ค. 2557 เวลา 20:20 น.

994 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดในภาษาไทย รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดในภาษาไทย

โดย เมื่อ 11 พ.ค. 2557 เวลา 17:32 น.

1,047 0    
ผลงานทางวิชาการ นางนงนุช  สมพงษ์ ผลงานทางวิชาการ นางนงนุช สมพงษ์

โดย เมื่อ 11 พ.ค. 2557 เวลา 06:28 น.

1,097 0    
ยงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการส่งเสริมนิสั ยงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการส่งเสริมนิสั

โดย เมื่อ 11 พ.ค. 2557 เวลา 01:04 น.

1,227 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย เมื่อ 11 พ.ค. 2557 เวลา 00:59 น.

1,034 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด โดยการจัดการเรียนรู้ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด โดยการจัดการเรียนรู้

โดย เมื่อ 11 พ.ค. 2557 เวลา 00:03 น.

1,193 0    
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โรคติดต่อใกล้ตัว   กลุ่มสาระกา การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคติดต่อใกล้ตัว กลุ่มสาระกา

โดย เมื่อ 10 พ.ค. 2557 เวลา 15:26 น.

1,149 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ขยะแปลงร่าง กลุ่มสาระการเ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ขยะแปลงร่าง กลุ่มสาระการเ

โดย เมื่อ 08 พ.ค. 2557 เวลา 13:30 น.

930 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ชุดนิทานอีสปประกอบภาพ  ช รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ชุดนิทานอีสปประกอบภาพ ช

โดย เมื่อ 08 พ.ค. 2557 เวลา 08:44 น.

1,232 0    
ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบจิตปัญญาร่วมกับเกมการศึกษาโดยใช้ ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบจิตปัญญาร่วมกับเกมการศึกษาโดยใช้

โดย เมื่อ 07 พ.ค. 2557 เวลา 23:29 น.

946 0    
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร

โดย เมื่อ 07 พ.ค. 2557 เวลา 17:56 น.

1,097 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลการเรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียน เรื เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลการเรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียน เรื

โดย เมื่อ 07 พ.ค. 2557 เวลา 10:49 น.

1,001 0    
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมท้องถิ่นของเรา  หน่วยการเรียนรู้ประวัต รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมท้องถิ่นของเรา หน่วยการเรียนรู้ประวัต

โดย เมื่อ 07 พ.ค. 2557 เวลา 00:06 น.

1,186 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย เมื่อ 06 พ.ค. 2557 เวลา 21:20 น.

880 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน เพื่อการสอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นประถม การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน เพื่อการสอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นประถม

โดย เมื่อ 06 พ.ค. 2557 เวลา 20:57 น.

1,041 0    
รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8

โดย เมื่อ 06 พ.ค. 2557 เวลา 14:46 น.

1,156 0    
รูปแบบการบริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณา รูปแบบการบริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณา

โดย เมื่อ 06 พ.ค. 2557 เวลา 14:33 น.

981 0    
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เยาวชนกับความเสี่ยง สำห รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เยาวชนกับความเสี่ยง สำห

โดย เมื่อ 05 พ.ค. 2557 เวลา 21:55 น.

965 0    
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2200 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2200

โดย เมื่อ 05 พ.ค. 2557 เวลา 21:26 น.

1,380 0    
^