LASTEST NEWS

13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพม.ขอนแก่น ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 6 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ชลบุรี เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หล รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หล

โดย เมื่อ 01 มิ.ย. 2557 เวลา 07:01 น.

1,641 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft

โดย เมื่อ 31 พ.ค. 2557 เวลา 23:16 น.

1,136 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา

โดย เมื่อ 31 พ.ค. 2557 เวลา 20:16 น.

1,145 0    
รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง   การบวกและการลบ 	รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ

โดย เมื่อ 31 พ.ค. 2557 เวลา 11:32 น.

1,035 0    
รายงานการพัฒนาชุดการสอนเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังก รายงานการพัฒนาชุดการสอนเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังก

โดย เมื่อ 31 พ.ค. 2557 เวลา 10:38 น.

908 0    
รายงานการพัฒนาชุดการสอนเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังก รายงานการพัฒนาชุดการสอนเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังก

โดย เมื่อ 31 พ.ค. 2557 เวลา 10:33 น.

987 0    
รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอ รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอ

โดย เมื่อ 30 พ.ค. 2557 เวลา 21:53 น.

1,134 0    
รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สร้าง E-Book ด้วย Des รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สร้าง E-Book ด้วย Des

โดย เมื่อ 30 พ.ค. 2557 เวลา 16:59 น.

1,034 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรีย การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรีย

โดย เมื่อ 30 พ.ค. 2557 เวลา 12:12 น.

956 0    
รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ของน รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ของน

โดย เมื่อ 28 พ.ค. 2557 เวลา 17:56 น.

1,000 0    
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ทุ่งเทินโมเดล  		สำนักงาน รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ทุ่งเทินโมเดล สำนักงาน

โดย เมื่อ 28 พ.ค. 2557 เวลา 11:28 น.

988 0    
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศออส ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศออส

โดย เมื่อ 27 พ.ค. 2557 เวลา 15:56 น.

941 0    
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดการสร้างเสริมสุขภาพ  กลุ่มสา รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสา

โดย เมื่อ 27 พ.ค. 2557 เวลา 02:30 น.

979 0    
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับ นั รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับ นั

โดย เมื่อ 26 พ.ค. 2557 เวลา 21:30 น.

1,288 0    
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

โดย เมื่อ 26 พ.ค. 2557 เวลา 14:43 น.

1,283 0    
รายงานผลการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง 32211  กา รายงานผลการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง 32211 กา

โดย เมื่อ 25 พ.ค. 2557 เวลา 21:33 น.

1,473 0    
	รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดน รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดน

โดย เมื่อ 25 พ.ค. 2557 เวลา 20:54 น.

1,056 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียน การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียน

โดย เมื่อ 25 พ.ค. 2557 เวลา 18:43 น.

1,257 0 25 พ.ค. 2557 เวลา 18:51 น.
เผยแพร่งานปฐมวัย ชั้นปีที่2 เผยแพร่งานปฐมวัย ชั้นปีที่2

โดย เมื่อ 25 พ.ค. 2557 เวลา 18:40 น.

995 0    
การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสบปราบพิทยาค การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสบปราบพิทยาค

โดย เมื่อ 24 พ.ค. 2557 เวลา 22:10 น.

1,452 0    
^