LASTEST NEWS

20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 มิ.ย. 2567การ์ดอย่าตก! ศธ.เตือนโควิดวกกลับมาได้ทุกเมื่อ ย้ำโรงเรียนคัดกรองทุกเช้า 19 มิ.ย. 2567ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... 18 มิ.ย. 2567ด่วนที่สุด!! สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) 18 มิ.ย. 2567หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 18 มิ.ย. 2567ข่าวดี ! สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา รายงานตัว 25 มิ.ย.2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
โครงการจัดทำและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู โครงการจัดทำและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู

โดย เมื่อ 19 ม.ค. 2557 เวลา 21:31 น.

1,582 0    
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษ

โดย เมื่อ 19 ม.ค. 2557 เวลา 21:28 น.

1,240 0    
บทคัดย่อ รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโร บทคัดย่อ รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโร

โดย เมื่อ 19 ม.ค. 2557 เวลา 20:16 น.

1,734 0    
การจัดกิจกรรมการเล่านิทานชนเผ่าเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการพู การจัดกิจกรรมการเล่านิทานชนเผ่าเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการพู

โดย เมื่อ 19 ม.ค. 2557 เวลา 11:24 น.

1,084 0    
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ประวัติศาสต รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ประวัติศาสต

โดย เมื่อ 18 ม.ค. 2557 เวลา 22:23 น.

1,234 0    
ชื่อเรื่อง 		รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หน้าที่พลเมือง ชื่อเรื่อง รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หน้าที่พลเมือง

โดย เมื่อ 18 ม.ค. 2557 เวลา 19:09 น.

1,273 0    
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจ การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจ

โดย เมื่อ 18 ม.ค. 2557 เวลา 15:08 น.

1,117 0    
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดภาษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดภาษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

โดย เมื่อ 18 ม.ค. 2557 เวลา 12:39 น.

1,093 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ แ รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ แ

โดย เมื่อ 18 ม.ค. 2557 เวลา 11:10 น.

1,095 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ แ รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ แ

โดย เมื่อ 18 ม.ค. 2557 เวลา 11:04 น.

957 0    
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษ การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษ

โดย เมื่อ 17 ม.ค. 2557 เวลา 20:11 น.

1,064 0    
ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยา ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยา

โดย เมื่อ 17 ม.ค. 2557 เวลา 13:39 น.

1,372 0    
ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยา ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยา

โดย เมื่อ 17 ม.ค. 2557 เวลา 13:29 น.

1,601 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรีย รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรีย

โดย เมื่อ 15 ม.ค. 2557 เวลา 15:04 น.

1,301 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด โรคสำคัญที่ควรศึกษา ชั้นป รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด โรคสำคัญที่ควรศึกษา ชั้นป

โดย เมื่อ 15 ม.ค. 2557 เวลา 15:02 น.

1,085 0    
ชื่อเรื่อง	: รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำค ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำค

โดย เมื่อ 15 ม.ค. 2557 เวลา 12:19 น.

1,276 0    
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองน้ำใ รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองน้ำใ

โดย เมื่อ 14 ม.ค. 2557 เวลา 14:28 น.

1,252 0 14 ม.ค. 2557 เวลา 14:38 น.
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ 6 กระบวนการพัฒนาพุทธะเด็กไทยใส่ใ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ 6 กระบวนการพัฒนาพุทธะเด็กไทยใส่ใ

โดย เมื่อ 14 ม.ค. 2557 เวลา 10:30 น.

971 0    
การบริหารครบวงจร 7 ขั้นตอนสู่คุณภาพ (And – Meed Model) การบริหารครบวงจร 7 ขั้นตอนสู่คุณภาพ (And – Meed Model)

โดย เมื่อ 14 ม.ค. 2557 เวลา 10:27 น.

1,167 0    
การบริหารครบวงจร 7 ขั้นตอนสู่คุณภาพ (And – Meed Model)  			การบริหารครบวงจร 7 ขั้นตอนสู่คุณภาพ (And – Meed Model)

โดย เมื่อ 14 ม.ค. 2557 เวลา 10:12 น.

1,113 0 14 ม.ค. 2557 เวลา 10:17 น.
^