LASTEST NEWS

13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพม.ขอนแก่น ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 6 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ชลบุรี เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 	 สำห การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สำห

โดย เมื่อ 13 ก.ย. 2557 เวลา 09:25 น.

837 0    
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต

โดย เมื่อ 08 ก.ย. 2557 เวลา 15:45 น.

929 0    
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ ทา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ ทา

โดย เมื่อ 13 ก.ย. 2557 เวลา 00:50 น.

860 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ก การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ก

โดย เมื่อ 13 ก.ย. 2557 เวลา 00:46 น.

875 0    
        รายงานการพัฒนาและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน รายงานการพัฒนาและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน

โดย เมื่อ 12 ก.ย. 2557 เวลา 21:35 น.

874 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญห การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญห

โดย เมื่อ 12 ก.ย. 2557 เวลา 17:19 น.

1,068 0    
Development of  Critical Reading of students in Mathayom Suksa 4 Development of Critical Reading of students in Mathayom Suksa 4

โดย เมื่อ 12 ก.ย. 2557 เวลา 15:26 น.

948 0    
การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียน การพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียน

โดย เมื่อ 12 ก.ย. 2557 เวลา 14:55 น.

943 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโด รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโด

โดย เมื่อ 12 ก.ย. 2557 เวลา 14:48 น.

1,494 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย เมื่อ 12 ก.ย. 2557 เวลา 10:38 น.

820 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้เทคนิค การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้เทคนิค

โดย เมื่อ 12 ก.ย. 2557 เวลา 09:47 น.

934 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model)

โดย เมื่อ 12 ก.ย. 2557 เวลา 06:44 น.

1,172 0    
ชื่อเรื่อง		การใช้ชุดแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทางภาษา  ที่มีต ชื่อเรื่อง การใช้ชุดแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทางภาษา ที่มีต

โดย เมื่อ 12 ก.ย. 2557 เวลา 02:26 น.

1,064 0 12 ก.ย. 2557 เวลา 02:44 น.
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์

โดย เมื่อ 12 ก.ย. 2557 เวลา 02:04 น.

881 0    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปฏิบัติขลุ่ยรีคอร็เดอร์ โดยใช้การสอนดนตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปฏิบัติขลุ่ยรีคอร็เดอร์ โดยใช้การสอนดนตร

โดย เมื่อ 11 ก.ย. 2557 เวลา 23:50 น.

3,233 0 12 ก.ย. 2557 เวลา 00:21 น.
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.2

โดย เมื่อ 11 ก.ย. 2557 เวลา 23:11 น.

1,292 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ  		โดยใช้กลวิธีการ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการ

โดย เมื่อ 11 ก.ย. 2557 เวลา 22:50 น.

907 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษบริบทท้องถิ่น ตามแนวการสอน 	แบบอิง การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษบริบทท้องถิ่น ตามแนวการสอน แบบอิง

โดย เมื่อ 11 ก.ย. 2557 เวลา 22:50 น.

910 0    
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง การปลูก การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูก

โดย เมื่อ 11 ก.ย. 2557 เวลา 22:45 น.

902 0    
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การปฏิบัติ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การปฏิบัติ

โดย เมื่อ 11 ก.ย. 2557 เวลา 20:48 น.

822 0    
^