LASTEST NEWS

26 ม.ค. 2563กพฐ.สั่งทุก รร.เฝ้าระวังไวรัสโคโรนา หากสุ่มเสี่ยง ผอ.สั่งปิดเรียนได้ 26 ม.ค. 2563ก.ค.ศ.ยืนยันจัดสรรอัตราว่าง ครูผู้ช่วย สพฐ รวม 3,599 อัตรา 26 ม.ค. 2563เป็นครู....ไม่ได้ สบาย อย่างที่ใครหลายคนคิด 26 ม.ค. 2563กศจ.สระบุรี สรุปบัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย หมดบัญชีแล้ว 13 วิชาเอก 26 ม.ค. 2563ข่าวดี! ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติอัตราว่างฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 3,599 อัตรา - ขึ้นบัญชีรอบรรจุครูผู้ช่วยเช็กรายละเอียด 25 ม.ค. 2563รวมข้อสอบ NT, O-NET ป.3, ป.6, ม.3, ม.6 ทุกกลุ่มสาระ ตรงตามตัวชี้วัด ทุกวิชา มีเฉลยพร้อม 25 ม.ค. 2563กรมสรรพากร เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 266 อัตรา สมัคร 3-27 กุมภาพันธ์ 2563 25 ม.ค. 2563ดาวน์โหลดฝากลูกๆ ที่เตรียมสอบ นี่เลยข้อสอบ NT, O-NET ป.3 ,ป.6 , ม.3, ม.6 ทุกกลุ่มสาระ ตรงตัวชี้วัด พร้อมเฉลย 25 ม.ค. 2563ดาวน์โหลด ข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2558 - 2561 พร้อมเฉลย 25 ม.ค. 2563ดาวน์โหลดแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555-2561 พร้อมเฉลย

บทความ

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

03 มี.ค. 2557 0 139

รายงานโครงการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยชั้นเรียน

การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยแบบฝึกกลวิธี การอ่านเพื่อการสื่อสาร
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยแบบฝึกกลวิธี การอ่านเพื่อการสื่อสาร

26 ก.พ. 2557 0 171

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกลวิธี การอ่านเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2)ศึกษา และเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน โดยแบบ

 รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติท้องถิ่นอีสาน ตามแนวคิดไฮ/สโคป (High/Scope) เพื่อพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเคมี  ตามเทคนิคของโพลยา เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเคมี ตามเทคนิคของโพลยา เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

22 ม.ค. 2557 0 259

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเคมี ตามเทคนิคของโพลยา เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

“การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Office Excel 2007 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
“การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Office Excel 2007 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

21 ม.ค. 2557 0 367

บทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมเป็นบทเรียนที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีสื่อสังคม คือ Wordpress Facebook SlideShare YouTube Google Drive ใช้ในการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 			และการดำเนินชีวิตในสังคม ส 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบการ 			จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning)
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ส 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบการ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning)

01 ม.ค. 2557 0 550

ผู้วิจัย นางพรธิดา ลือเกียรติไพศาล ที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)
บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)

28 ธ.ค. 2556 0 534

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1), โดยนายมณฑล อินเจือจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 3
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 3

12 ธ.ค. 2556 0 373

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 3

กระบวนการสอนแบบREAD Model
กระบวนการสอนแบบREAD Model

10 ธ.ค. 2556 0 260

กระบวนการสอนเพื่อพัฒนาการสอนเด็กพิเศษ โดยใช้READ Model ของนางรุ่งภัคภรณ์ ภาคทรวง

ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ เรื่อง โลมาน้อยกับจำนวนศูนย์
ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ เรื่อง โลมาน้อยกับจำนวนศูนย์

18 พ.ย. 2556 0 773

ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง โลมาน้อยกับจำนวนศูนย์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดย นางสาวนภาภรณ์ จตุรปา ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป.มหาสารคาม เขต ๒ ภายในเล่มจะมีคำแนะนำในการใช้ชุดฝึกทักษะ จุดประสงค์การเรียนรู้ คำชี้แจง สาระที่ค

^