LASTEST NEWS

04 ก.ค. 2563[ รวมลิงก์ ] ประกาศผลสอบ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 04 ก.ค. 2563เลื่อนจ่าย "เงินเดือน" ข้าราชการ กรกฎาคมเร็วขึ้น หลังครม. หยุดชดเชยสงกรานต์ 04 ก.ค. 2563กศจ.นครสวรรค์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา - รายงานตัว 9 ก.ค.63 04 ก.ค. 2563กศจ.สุพรรณบุรี​ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ​ ​16 จำนวน 17 อัตรา - รายงานตัว 9 ก.ค.63 03 ก.ค. 2563สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เปิดสอบพนักงานราชการครู 8 อัตรา สมัคร 20-26 ก.ค.2563 03 ก.ค. 2563สพม.9 เปิดสอบพนักงานราชการ 25 อัตรา สมัคร 8-14 กรกฎาคม 2563 03 ก.ค. 2563สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ 17 อัตรา สมัครออนไลน์ 3-15 ก.ค.63 02 ก.ค. 2563กศจ.นราธิวาส เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 19 รายงานตัว 10 ก.ค.2563 02 ก.ค. 2563กศจ.ชุมพร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 15 รายงานตัว 14 ก.ค.2563 02 ก.ค. 2563การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2563

บทความ

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

03 มี.ค. 2557 0 139

รายงานโครงการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยชั้นเรียน

การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยแบบฝึกกลวิธี การอ่านเพื่อการสื่อสาร
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยแบบฝึกกลวิธี การอ่านเพื่อการสื่อสาร

26 ก.พ. 2557 0 171

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกลวิธี การอ่านเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2)ศึกษา และเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน โดยแบบ

 รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติท้องถิ่นอีสาน ตามแนวคิดไฮ/สโคป (High/Scope) เพื่อพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเคมี  ตามเทคนิคของโพลยา เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเคมี ตามเทคนิคของโพลยา เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

22 ม.ค. 2557 0 259

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเคมี ตามเทคนิคของโพลยา เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

“การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Office Excel 2007 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
“การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Office Excel 2007 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

21 ม.ค. 2557 0 367

บทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมเป็นบทเรียนที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีสื่อสังคม คือ Wordpress Facebook SlideShare YouTube Google Drive ใช้ในการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 			และการดำเนินชีวิตในสังคม ส 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบการ 			จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning)
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ส 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบการ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning)

01 ม.ค. 2557 0 550

ผู้วิจัย นางพรธิดา ลือเกียรติไพศาล ที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)
บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)

28 ธ.ค. 2556 0 534

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1), โดยนายมณฑล อินเจือจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 3
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 3

12 ธ.ค. 2556 0 373

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 3

กระบวนการสอนแบบREAD Model
กระบวนการสอนแบบREAD Model

10 ธ.ค. 2556 0 260

กระบวนการสอนเพื่อพัฒนาการสอนเด็กพิเศษ โดยใช้READ Model ของนางรุ่งภัคภรณ์ ภาคทรวง

ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ เรื่อง โลมาน้อยกับจำนวนศูนย์
ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ เรื่อง โลมาน้อยกับจำนวนศูนย์

18 พ.ย. 2556 0 773

ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง โลมาน้อยกับจำนวนศูนย์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดย นางสาวนภาภรณ์ จตุรปา ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป.มหาสารคาม เขต ๒ ภายในเล่มจะมีคำแนะนำในการใช้ชุดฝึกทักษะ จุดประสงค์การเรียนรู้ คำชี้แจง สาระที่ค

^