LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2562กศจ.พระนครศรีอยุธยา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 11 จำนวน 9 อัตรา - รายงานตัว 11 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา (เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท) 08 ธ.ค. 2562กรมสรรพสามิต เปิดสอบบรรจุรับราชการ 36 อัตรา (วุฒิปวส.-ปริญญาตรี) สมัครทางอินเทอร์เน็ต 6-27 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562(มีวุฒิป.ตรีทุกสาขา) กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุรับราชการ 11 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 08 ธ.ค. 2562กรมปศุสัตว์ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา สมัครออนไลน์ 08 ธ.ค. 2562เงินเดือนดี โบนัสสูง SCG เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา 08 ธ.ค. 2562กองทัพอากาศ เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา สมัคร 2-27 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 6-12 ธันวาคม 2562 08 ธ.ค. 2562กศจ.นนทบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 59 อัตรา รายงานตัว 16 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.- บาท

บทความ

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

03 มี.ค. 2557 0 139

รายงานโครงการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยชั้นเรียน

การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยแบบฝึกกลวิธี การอ่านเพื่อการสื่อสาร
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยแบบฝึกกลวิธี การอ่านเพื่อการสื่อสาร

26 ก.พ. 2557 0 171

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกลวิธี การอ่านเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2)ศึกษา และเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน โดยแบบ

 รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติท้องถิ่นอีสาน ตามแนวคิดไฮ/สโคป (High/Scope) เพื่อพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเคมี  ตามเทคนิคของโพลยา เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเคมี ตามเทคนิคของโพลยา เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

22 ม.ค. 2557 0 259

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเคมี ตามเทคนิคของโพลยา เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

“การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Office Excel 2007 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
“การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Office Excel 2007 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

21 ม.ค. 2557 0 367

บทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมเป็นบทเรียนที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีสื่อสังคม คือ Wordpress Facebook SlideShare YouTube Google Drive ใช้ในการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 			และการดำเนินชีวิตในสังคม ส 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบการ 			จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning)
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ส 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบการ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning)

01 ม.ค. 2557 0 550

ผู้วิจัย นางพรธิดา ลือเกียรติไพศาล ที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)
บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)

28 ธ.ค. 2556 0 534

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1), โดยนายมณฑล อินเจือจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 3
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 3

12 ธ.ค. 2556 0 373

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 3

กระบวนการสอนแบบREAD Model
กระบวนการสอนแบบREAD Model

10 ธ.ค. 2556 0 260

กระบวนการสอนเพื่อพัฒนาการสอนเด็กพิเศษ โดยใช้READ Model ของนางรุ่งภัคภรณ์ ภาคทรวง

ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ เรื่อง โลมาน้อยกับจำนวนศูนย์
ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ เรื่อง โลมาน้อยกับจำนวนศูนย์

18 พ.ย. 2556 0 773

ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง โลมาน้อยกับจำนวนศูนย์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดย นางสาวนภาภรณ์ จตุรปา ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป.มหาสารคาม เขต ๒ ภายในเล่มจะมีคำแนะนำในการใช้ชุดฝึกทักษะ จุดประสงค์การเรียนรู้ คำชี้แจง สาระที่ค

^