LASTEST NEWS

30 ก.ย. 2563โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 87 รับสมัครผู้ช่วยครูผู้สอนนักเรียน สมัครบัดนี้-15 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2563กศจ.ยโสธร ประกาศผลการพิจารณาย้ายครู ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2563 30 ก.ย. 2563ศธจ.กำแพงเพชร แจ้งเรื่องการขอดูคะแนนสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 30 ก.ย. 2563โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 14 อัตรา สมัคร 1-7 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563กศจ.ขอนแก่น ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชัยภูมิ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.พะเยา อนุมัติย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 แล้ว 30 ก.ย. 2563โรงเรียนจิตพิมล รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ / เคมี / พลศึกษา สมัคด้วยตนเองหรือเมล์

บทความ

การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์  	ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

27 ส.ค. 2556 0 1,382

การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองไทยที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองไทยที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

08 ส.ค. 2556 0 494

เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองไทยที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131
การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131

29 ก.ค. 2556 0 536

พัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียน บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 เนื่องจากสภาพปัจจุบันปัญหาในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูยังไม่หลากหลายส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อ

รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Welcome to Phetchabun สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Welcome to Phetchabun สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

24 ก.ค. 2556 0 574

การพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Welcome to Phetchabun

ชาญชัย ทองอ้ม.(2556). รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา.
ชาญชัย ทองอ้ม.(2556). รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา.

05 ก.ค. 2556 0 911

ชาญชัย ทองอ้ม.(2556). รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา.

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฎจักรแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

08 มิ.ย. 2556 0 1,221

ประเภท การพัฒนานวัตกรรม ชื่อผู้รายงาน นางพิชญา สิงห์หล้า ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์

01 มิ.ย. 2556 0 2,226

การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์

การพัฒนาหนังสือนิทานอีสปประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ 		กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาหนังสือนิทานอีสปประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

24 พ.ค. 2556 0 2,454

การพัฒนาหนังสือนิทานอีสปประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การสร้างและใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง “เปิดโลกอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อพัฒนาพัฒนา                 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำโครงงานอิเล็กทรอนิกส์                 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใช้หนังสือนิทานชุด สี่สหายผจญภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหัวคลอง
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใช้หนังสือนิทานชุด สี่สหายผจญภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหัวคลอง

17 พ.ค. 2556 0 1,305

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใช้หนังสือนิทานชุด สี่สหายผจญภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหัวคลอง

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตและความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (รายวิชาสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหัวคลอง
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตและความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (รายวิชาสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหัวคลอง

17 พ.ค. 2556 0 1,209

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตและความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (รายวิชาสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหัวคลอง

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้             ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
^