LASTEST NEWS

29 ม.ค. 2563"ณัฏฐพล"จี้บรรจุครูโรงเรียนเล็ก-ปลุก ผอ.สพท.กล้าคิดกล้าทำ 29 ม.ค. 2563รวมข่าวเปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 2,422 อัตรา ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 29 ม.ค. 2563กรมราชฑัณฑ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 90 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7- 28 กุมภาพันธ์ 2563  29 ม.ค. 2563"ณัฏฐพล"ยอมรับ อาจต้องแจก"แล็ปท็อป "ให้นักเรียน ลั่นไม่สามารถปฏิเสธความสำคัญเทคโนโลยีได้ 29 ม.ค. 2563อ่านหนังสือสอบบรรจุครูผู้ช่วยอย่างไรให้ติด แบบคนทำงาน 29 ม.ค. 2563"อำนาจ" เซ็งงบฯซ่อมบ้านพักครูสพฐ.โดนตัด 29 ม.ค. 2563"ธนชน" พอใจแผนปรับโครงสร้างศธ. - เผย ติดใจนิดหน่อยให้อำนาจ อ.ก.ค.ศ.สพฐ.ย้ายข้ามจังหวัดได้ 29 ม.ค. 2563กศจ.กำแพงเพชร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 9 อัตรา - รายงานตัว 6 กุมภาพันธ์ 2563 29 ม.ค. 2563กมว.ตั้งอนุ กก.วางกรอบยกเครื่องหลักสูตร ป.บัณฑิตใหม่  ปิดช่องพวกจบป.ตรี  แล้วอยากเป็นครูทีหลัง  29 ม.ค. 2563"ครูตั้น" เล็งสะกัดครูไม่ให้ก่อหนี้เกินหลักล้าน วางเพดานกู้ไม่เกิน 5เท่าของเงินเดือน จี้ต้องคลอดแผนภายในก.พ.

บทความ

การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์  	ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

27 ส.ค. 2556 0 1,382

การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองไทยที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองไทยที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

08 ส.ค. 2556 0 494

เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองไทยที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131
การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131

29 ก.ค. 2556 0 536

พัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียน บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 เนื่องจากสภาพปัจจุบันปัญหาในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูยังไม่หลากหลายส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อ

รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Welcome to Phetchabun สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Welcome to Phetchabun สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

24 ก.ค. 2556 0 574

การพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Welcome to Phetchabun

ชาญชัย ทองอ้ม.(2556). รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา.
ชาญชัย ทองอ้ม.(2556). รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา.

05 ก.ค. 2556 0 911

ชาญชัย ทองอ้ม.(2556). รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา.

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฎจักรแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

08 มิ.ย. 2556 0 1,221

ประเภท การพัฒนานวัตกรรม ชื่อผู้รายงาน นางพิชญา สิงห์หล้า ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์

01 มิ.ย. 2556 0 2,226

การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์

การพัฒนาหนังสือนิทานอีสปประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ 		กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาหนังสือนิทานอีสปประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

24 พ.ค. 2556 0 2,454

การพัฒนาหนังสือนิทานอีสปประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การสร้างและใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง “เปิดโลกอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อพัฒนาพัฒนา                 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำโครงงานอิเล็กทรอนิกส์                 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใช้หนังสือนิทานชุด สี่สหายผจญภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหัวคลอง
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใช้หนังสือนิทานชุด สี่สหายผจญภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหัวคลอง

17 พ.ค. 2556 0 1,305

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใช้หนังสือนิทานชุด สี่สหายผจญภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหัวคลอง

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตและความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (รายวิชาสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหัวคลอง
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตและความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (รายวิชาสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหัวคลอง

17 พ.ค. 2556 0 1,209

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตและความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (รายวิชาสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหัวคลอง

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้             ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
^