LASTEST NEWS

23 ม.ค. 2563"คุรุสภา"ทบทวนมาตรฐานผู้บริหาร เข้มคัดผู้มีวุฒิภาวะ! 23 ม.ค. 2563ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้ง นายอัมพร พินะสา เป็นเลขาธิการ ก.ค.ศ. คนใหม่ 23 ม.ค. 2563เปิดระบบรับสมัครแล้ว! เช็กตำแหน่งว่าง กทม.เปิดสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 958 อัตรา  23 ม.ค. 2563ด่วน!! สพฐ.เรียกบรรจุเข้ารับราชการ 23 ม.ค. 2563เร่งปรับแผนการศึกษาชาติสอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 23 ม.ค. 2563สพฐ.แจง กมธ.การศึกษา ปมปรับโครงสร้างศธ. 23 ม.ค. 2563เช็ครายชื่อโรงเรียนเอกชน  233 แห่งปิดหนีฝุ่น PM2.5 22 ม.ค. 2563แชร์ให้เด็กๆ กันนะครับ รวมข้อสอบโอเน็ต ปี 2559-2561 พร้อมเฉลย ชั้นป.6 ม.3 และ ม.6 โหลดเก็บไว้ฝึกกันเลย 22 ม.ค. 2563สพม.36 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 5 อัตรา สมัคร 29 ม.ค. - 4 ก.พ.2563 22 ม.ค. 2563สพฐ. มีหนังสือแจ้งเรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา - รายงานตัว 29 มกราคม 2563

บทความ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ปีการศึกษา 2554

16 ก.พ. 2556 0 1,166

การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ปีการศึกษา 2554 วัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ปีการศึกษา 2554 โดยมุ่งประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัย

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

10 ก.พ. 2556 0 1,702

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4

รายงานการศึกษาและการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การเขียนคำที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อเล็กของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อเล็กของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1

29 พ.ย. 2555 0 941

รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อเล็กของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1

รายงานการใช้คู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านขุนแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
รายงานการใช้คู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านขุนแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

09 พ.ย. 2555 0 1,250

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้คู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียน บ้านขุนแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ผู้ศึกษา รัชนี ต๊ะคำ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานการใช้คู่มือยกระดับผล

รายงานการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนประกอบคำบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่  2
รายงานการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนประกอบคำบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2

26 ต.ค. 2555 0 922

รายงานการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนประกอบคำบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง การเขียนคำศัพท์และการแต่งประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง การเขียนคำศัพท์และการแต่งประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

24 ต.ค. 2555 0 1,383

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง การเขียนคำศัพท์และการแต่งประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวใ

ผลงานวิชาการ รองสุดสวาท ประไพเพชร
ผลงานวิชาการ รองสุดสวาท ประไพเพชร

03 มิ.ย. 2554 0 2,161

เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ สู่ต้นแบบในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

^