LASTEST NEWS

21 ม.ค. 2563กทม.สั่งปิด 437 รร.ทั่วกรุงเทพฯ พรุ่งนี้ 1 วัน หลังเจอวิกฤตฝุ่นทั่วกรุง 21 ม.ค. 2563อบจ.สมุทรปราการ เปิดสอบพนักงานจ้าง 71 อัตรา สมัคร 29 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2563 21 ม.ค. 2563กศจ.นครพนม เรียกบรรจุครูเพิ่ม แทนผู้ไม่มารายงานตัว  21 ม.ค. 2563โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ประกาศหยุดการเรียนกรณีพิเศษ หลังค่าฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ สูงเกินมาตรฐานในช่วงนี้ 21 ม.ค. 2563ดาวน์โหลด!!! ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย (PDF) จาก สทศ. เฉลยครบทั้ง 3 ระดับชั้น 21 ม.ค. 2563หากพบ"ฝุ่นจิ๋ว"วิกฤติ ให้ผอ.สั่งปิดสถานศึกษาทันที 20 ม.ค. 2563ก.ค.ศ.มีมติกำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูฯ 20 ม.ค. 2563กศจ.นครราชสีมา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 8 รายงานตัว 27 มกราคม 2562 20 ม.ค. 2563สพฐ.ไฟเขียว รร.เจอฝุ่นPM2.5 ระดับวิกฤตให้หยุดเรียนได้7วัน  20 ม.ค. 2563เตรียมชงร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติให้กฤษฎีกา พิจารณาภายในเดือนม.ค.นี้

บทความ

บทคัดย่อ เรื่อง			รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 			โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)
บทคัดย่อ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)

27 ส.ค. 2557 0 136

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) ผู้รับผิดชอบ นายปรัชญา ปรีชม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2556

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นนครราชสีมา ของนักเรียนชุมนุมภาษาอังกฤษ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นนครราชสีมา ของนักเรียนชุมนุมภาษาอังกฤษ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

26 ส.ค. 2557 0 337

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีรูปแบบของคำควบกล้ำ 					อักษรนำ และคำสระอัวมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 				ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีรูปแบบของคำควบกล้ำ อักษรนำ และคำสระอัวมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย

24 ส.ค. 2557 0 195

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีรูปแบบของคำควบกล้ำ อักษรนำ และคำสระอัวมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

15 ส.ค. 2557 0 263

ชื่อผู้วิจัย นางนวพร ฆ้องเดช ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ หน่วยงาน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ปีที่สำเร็จ 2556

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ในรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ในรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD

11 ส.ค. 2557 0 204

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ในรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STA

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร โดยใช้ขั้นตอนของโพลยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสารพการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสารพการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

09 ส.ค. 2557 0 176

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสารพการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา งานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติโดยใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติโดยใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

09 ส.ค. 2557 0 197

ผลการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติโดยใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด เรื่อง ร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดย นางกาญจนา วิชานนท์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป.มค.2
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด เรื่อง ร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดย นางกาญจนา วิชานนท์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป.มค.2

08 ส.ค. 2557 0 331

โดย นางกาญจนา วิชานนท์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป.มค.2

ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดย นายยุทธศักดิ์ วิชานนท์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป.มค.2
ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดย นายยุทธศักดิ์ วิชานนท์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป.มค.2

08 ส.ค. 2557 0 293

โดย นายยุทธศักดิ์ วิชานนท์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป.มค.2

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส ของนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556
   รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 	การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องลูกชุบขนมไทย
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องลูกชุบขนมไทย

04 ส.ค. 2557 0 215

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องลูกชุบขนมไทย

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นฐานทางเรขาคณิต โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เอกสารประกอบการเรียน ชุด พุทธศาสน์คู่ชาติไทย
เอกสารประกอบการเรียน ชุด พุทธศาสน์คู่ชาติไทย

18 ก.ค. 2557 0 166

ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พุทธศาสน์คู่ชาติไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม อำเภอขุนตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle : 5E)  ชุดที่ 2 สมบัติของวัสดุ
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle : 5E) ชุดที่ 2 สมบัติของวัสดุ

17 ก.ค. 2557 0 639

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยให้นักเรียนได้ศึกษาและทำกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการสืบเสาะหาความรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจทำกิจกรรมเพ

^