LASTEST NEWS

30 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2563กศจ.ยโสธร ประกาศผลการพิจารณาย้ายครู ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2563 30 ก.ย. 2563ศธจ.กำแพงเพชร แจ้งเรื่องการขอดูคะแนนสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 30 ก.ย. 2563โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 14 อัตรา สมัคร 1-7 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563กศจ.ขอนแก่น ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชัยภูมิ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.พะเยา อนุมัติย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 แล้ว 30 ก.ย. 2563โรงเรียนจิตพิมล รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ / เคมี / พลศึกษา สมัคด้วยตนเองหรือเมล์ 29 ก.ย. 2563โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท 

บทความ

รายงานการพัฒนาและการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
รายงานการพัฒนาและการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

12 พ.ค. 2556 0 499

รายงานการพัฒนาและการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคซิปปา เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมภาษาโลโก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคซิปปา เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมภาษาโลโก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

30 เม.ย. 2556 0 601

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคซิปปา เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมภาษาโลโก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการใช้แบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ผังโยงความสัมพันธ์ความหมาย(Semantic Mapping)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการใช้แบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ผังโยงความสัมพันธ์ความหมาย(Semantic Mapping)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

27 เม.ย. 2556 0 830

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ผังโยงความสัมพันธ์ความหมาย เท่ากับ 93.79/86.69 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้แบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ผังโยงความสัมพันธ์ค

บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

22 เม.ย. 2556 0 378

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ                รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

10 เม.ย. 2556 0 1,065

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย คือ 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007

09 เม.ย. 2556 0 1,918

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 รายวิชา คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (ง 16201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้วิจัย จ.ส.ท.ไพรัชต์ รูปแก้ว โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา สพป.อบ.4 ปีที่วิจั

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด อาเซียนศึกษา  		กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด อาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

09 เม.ย. 2556 0 2,152

เป็นเนื้อหาในสาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและอุปกรณ์เทคโนโลยี สารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและอุปกรณ์เทคโนโลยี สารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

03 เม.ย. 2556 0 819

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและอุปกรณ์เทคโนโลยี สารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ที่เน้นแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรม 			กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ที่เน้นแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

26 มี.ค. 2556 0 237

การเรียนรู้ฯเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ฯ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ฯพร้อมทั้งศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยการใช้เอกสารประกอบก

รายงานผลการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่โดยใช้ชุดเครื่องเล่นหรรษา           ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา
รายงานผลการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่โดยใช้ชุดเครื่องเล่นหรรษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา

21 มี.ค. 2556 0 454

นางอำนวย ขันมะลิ ครูชำนาญการโรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อำเภอแม่แตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 		รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 23202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการรู้ 		การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 23202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

15 มี.ค. 2556 0 911

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS3 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 23201) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนด เปรียบเท

การประเมินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การประเมินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

12 มี.ค. 2556 0 1,185

การประเมินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

10 มี.ค. 2556 0 515

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

08 มี.ค. 2556 0 943

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโผลง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ชื่อผ

^