LASTEST NEWS

26 ม.ค. 2563ก.ค.ศ.ยืนยันจัดสรรอัตราว่าง ครูผู้ช่วย สพฐ รวม 3,599 อัตรา 26 ม.ค. 2563เป็นครู....ไม่ได้ สบาย อย่างที่ใครหลายคนคิด 26 ม.ค. 2563กศจ.สระบุรี สรุปบัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย หมดบัญชีแล้ว 13 วิชาเอก 26 ม.ค. 2563ข่าวดี! ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติอัตราว่างฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 3,599 อัตรา - ขึ้นบัญชีรอบรรจุครูผู้ช่วยเช็กรายละเอียด 25 ม.ค. 2563รวมข้อสอบ NT, O-NET ป.3, ป.6, ม.3, ม.6 ทุกกลุ่มสาระ ตรงตามตัวชี้วัด ทุกวิชา มีเฉลยพร้อม 25 ม.ค. 2563กรมสรรพากร เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 266 อัตรา สมัคร 3-27 กุมภาพันธ์ 2563 25 ม.ค. 2563ดาวน์โหลดฝากลูกๆ ที่เตรียมสอบ นี่เลยข้อสอบ NT, O-NET ป.3 ,ป.6 , ม.3, ม.6 ทุกกลุ่มสาระ ตรงตัวชี้วัด พร้อมเฉลย 25 ม.ค. 2563ดาวน์โหลด ข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2558 - 2561 พร้อมเฉลย 25 ม.ค. 2563ดาวน์โหลดแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555-2561 พร้อมเฉลย 25 ม.ค. 2563ดาวน์โหลด แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (แบบทดสอบ RT) ชั้น ป.1 ปี2558-2561 พร้อมเฉลย

บทความ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(บทคัดย่อ)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(บทคัดย่อ)

29 มิ.ย. 2557 0 434

รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด  ยาเสพติดทำลายชีวิต กลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่  13  สารเสพติดให้โทษ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ยาเสพติดทำลายชีวิต กลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 สารเสพติดให้โทษ

25 มิ.ย. 2557 0 285

ผลการศึกษา 1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด ยาเสพติดทำลายชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีประสิทธิภาพ 86.90/87.43 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 2) ผลสั

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบเครือข่ายและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบเครือข่ายและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

22 มิ.ย. 2557 0 289

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบเครือข่ายและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 			การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด สร้างสรรค์การประดิษฐ์ของใช้  			ของตกแต่ง ด้วยเทคนิคการพันและการมัด จากไหมพรม
การพัฒนาสื่อการสอนสำเร็จรูป สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสื่อการสอนออนไลน์ รองรับโครงการห้องเรียนไร้กระดาษ : กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ขยะแปลงร่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค SQ4R สำหรับ 		ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค SQ4R สำหรับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

07 พ.ค. 2557 0 431

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค SQ4R สำหรับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้    คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

29 เม.ย. 2557 0 426

รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง  การแสดงพื้นบ้าน รำบายศรีสู่ขวัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3  นาฏศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การแสดงพื้นบ้าน รำบายศรีสู่ขวัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

29 เม.ย. 2557 0 467

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การแสดงพื้นบ้าน รำบายศรีสู่ขวัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญประกอบแผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญประกอบแผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

29 เม.ย. 2557 0 246

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญประกอบแผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

^