LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง 14 ก.ค. 2567สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 12 อัตรา - รายงานตัว 16 กรกฎาคม 2567 14 ก.ค. 2567สพม.ตรัง กระบี่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 19 กรกฎาคม 2567 13 ก.ค. 2567อาชีพเสริมยอดนิยมสำหรับคุณครู

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
ายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช ายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช

โดย เมื่อ 27 เม.ย. 2557 เวลา 15:14 น.

1,403 0 27 เม.ย. 2557 เวลา 15:18 น.
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  สร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

โดย เมื่อ 23 เม.ย. 2557 เวลา 12:57 น.

1,028 0 27 เม.ย. 2557 เวลา 14:47 น.
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายงานวิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร

โดย เมื่อ 27 เม.ย. 2557 เวลา 12:26 น.

1,181 0    
รายงานการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของไทย 			เพื่อพัฒนาพฤติก รายงานการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของไทย เพื่อพัฒนาพฤติก

โดย เมื่อ 27 เม.ย. 2557 เวลา 12:16 น.

1,821 0    
รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษ รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษ

โดย เมื่อ 27 เม.ย. 2557 เวลา 07:05 น.

2,978 0    
ผลงานทางวิชาการนายวานิช  เรืองวงษ์ ผลงานทางวิชาการนายวานิช เรืองวงษ์

โดย เมื่อ 27 เม.ย. 2557 เวลา 03:51 น.

949 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยพลังเครือข่ายการศึกษาสำหรั การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยพลังเครือข่ายการศึกษาสำหรั

โดย เมื่อ 27 เม.ย. 2557 เวลา 00:44 น.

932 0    
การประเมินโครงการหลักสูตรคู่ขนานโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาล การประเมินโครงการหลักสูตรคู่ขนานโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาล

โดย เมื่อ 27 เม.ย. 2557 เวลา 00:36 น.

1,633 0    
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด ตัวประกอบของจำนวนนับ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด ตัวประกอบของจำนวนนับ

โดย เมื่อ 26 เม.ย. 2557 เวลา 16:39 น.

2,609 0    
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะชุด My school กลุ การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะชุด My school กลุ

โดย เมื่อ 25 เม.ย. 2557 เวลา 22:30 น.

1,426 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ( ลูกเสือตรี รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ( ลูกเสือตรี

โดย เมื่อ 25 เม.ย. 2557 เวลา 15:13 น.

1,096 0    
เผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ ป.3 เผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ ป.3

โดย เมื่อ 25 เม.ย. 2557 เวลา 13:31 น.

1,027 0    
การประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสง การประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสง

โดย เมื่อ 25 เม.ย. 2557 เวลา 11:10 น.

979 0    
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบซิปปา  	(CIPPA M การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA M

โดย เมื่อ 24 เม.ย. 2557 เวลา 08:24 น.

1,015 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

โดย เมื่อ 24 เม.ย. 2557 เวลา 06:56 น.

1,708 0    
ผลการใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดหลักภาษ ผลการใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดหลักภาษ

โดย เมื่อ 23 เม.ย. 2557 เวลา 07:55 น.

995 0    
รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ป รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ป

โดย เมื่อ 23 เม.ย. 2557 เวลา 03:24 น.

1,162 0    
เผยแพร่งานวิจัย ปรับปรุง เผยแพร่งานวิจัย ปรับปรุง

โดย เมื่อ 23 เม.ย. 2557 เวลา 00:03 น.

941 0    
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนโมดูล เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและกระบวนการ รายงานผลการพัฒนาบทเรียนโมดูล เรื่อง หน่วยสิ่งมีชีวิตและกระบวนการ

โดย เมื่อ 22 เม.ย. 2557 เวลา 19:19 น.

1,034 0    
รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ป รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ป

โดย เมื่อ 22 เม.ย. 2557 เวลา 19:08 น.

848 0    
^