LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง 14 ก.ค. 2567สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 12 อัตรา - รายงานตัว 16 กรกฎาคม 2567 14 ก.ค. 2567สพม.ตรัง กระบี่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 19 กรกฎาคม 2567 13 ก.ค. 2567อาชีพเสริมยอดนิยมสำหรับคุณครู

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
ชื่องานวิจัย	การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ ชื่องานวิจัย การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ

โดย เมื่อ 04 พ.ค. 2557 เวลา 22:42 น.

1,322 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาร รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาร

โดย เมื่อ 04 พ.ค. 2557 เวลา 16:30 น.

1,119 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดในภาษาไทย รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดในภาษาไทย

โดย เมื่อ 02 พ.ค. 2557 เวลา 16:38 น.

1,014 0    
รายงานผลการใช้ปริศนาทายคำพื้นฐานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแ รายงานผลการใช้ปริศนาทายคำพื้นฐานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแ

โดย เมื่อ 02 พ.ค. 2557 เวลา 14:57 น.

985 0    
การประเมินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โ การประเมินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โ

โดย เมื่อ 01 พ.ค. 2557 เวลา 23:23 น.

1,137 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1  เรื่ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่

โดย เมื่อ 01 พ.ค. 2557 เวลา 18:30 น.

926 0    
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้รัตนโก ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้รัตนโก

โดย เมื่อ 01 พ.ค. 2557 เวลา 15:24 น.

1,192 0    
รายงานการใช้แนวทางการประมินโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล  โดยใช้รูปแบ รายงานการใช้แนวทางการประมินโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล โดยใช้รูปแบ

โดย เมื่อ 01 พ.ค. 2557 เวลา 13:36 น.

1,192 0    
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้น  ประกอบ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ประกอบ

โดย เมื่อ 01 พ.ค. 2557 เวลา 02:25 น.

1,117 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียน รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียน

โดย เมื่อ 01 พ.ค. 2557 เวลา 01:16 น.

1,113 0    
รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์บูรณาการเกมและการละเล่นพื้นบ้าน รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์บูรณาการเกมและการละเล่นพื้นบ้าน

โดย เมื่อ 30 เม.ย. 2557 เวลา 21:48 น.

1,079 0    
รายงานการจัดกิจกรรมการใช้คำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะการใช รายงานการจัดกิจกรรมการใช้คำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะการใช

โดย เมื่อ 30 เม.ย. 2557 เวลา 11:41 น.

1,445 0    
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข

โดย เมื่อ 30 เม.ย. 2557 เวลา 07:03 น.

1,008 0    
การพัฒนาคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 การพัฒนาคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15

โดย เมื่อ 29 เม.ย. 2557 เวลา 21:58 น.

1,043 0    
รายงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน รายงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน

โดย เมื่อ 29 เม.ย. 2557 เวลา 18:42 น.

1,073 0    
เผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ ป.3 เผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ ป.3

โดย เมื่อ 29 เม.ย. 2557 เวลา 15:43 น.

1,855 0    
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสต การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสต

โดย เมื่อ 29 เม.ย. 2557 เวลา 13:56 น.

1,085 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญประกอบแผนผังความคิ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญประกอบแผนผังความคิ

โดย เมื่อ 29 เม.ย. 2557 เวลา 13:31 น.

998 0    
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  สาระการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาระการเรียนรู้

โดย เมื่อ 29 เม.ย. 2557 เวลา 11:46 น.

1,082 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเ รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเ

โดย เมื่อ 29 เม.ย. 2557 เวลา 07:12 น.

1,042 0    
^