LASTEST NEWS

29 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2567 28 ก.พ. 2567ศึกษามาแล้ว! รู้หรือไม่ โรงเรียนไหนยังฝืนคำสั่ง "ครูนอนเวร" ร้องเรียนได้ สายด่วนการศึกษา 1579 28 ก.พ. 2567ครูเฮ! คืนครูให้นักเรียนทั่วประเทศลดภาระครู “เสมา 2” เผย ศธ.ชงงบจ้างภารโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาด ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้ 27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567 27 ก.พ. 2567ด่วน!! สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศให้เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุได้ 27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567 

นวัตกรรม IM (อิ่ม) Model ส่งเสริมสุขภาวะดี

usericon


นวัตกรรม IM Model (อิ่ม โมเดล) ส่งเสริมสุขภาวะดี เป็นนวัตกรรมที่มุ่งแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนโรงเรียนบ้านุท่งไพล และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านการสร้างสุขภาวะที่ดี ประกอบด้วยกิจกรรม 5 อิ่ม ได้แก่ 1) อิ่มอาหารดีฝีมือแม่ 2) อิ่มใจ หุ่นสวย ไร้พุง 3) อิ่มนมส่วนสูงตามเกณฑ์ 4) อิ่มความรู้คุณค่าโภชนาการ และ 5) อิ่มเอมรวมใจเป็นหนึ่ง ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไพลมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการลดลง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นเช่น ออกกำลังกายยามว่าง ดื่มนม นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอ เป็นต้น
วิธีการพัฒนา
1. วางแผนดำเนินงาน (P)
2. ดำเนินงาน (D)
     2.1 ดำเนินการคัดกรอง โดยวิธีการ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง นักเรียนออกเป็นกลุ่ม
     2.2 จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
     2.3 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน สร้างความเข้าใจที่ดีในเรื่องภาวะโภชนาการ พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วม โดยการให้ผู้ปกครอง เป็นผู้ประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนตามความสมัครใจ
     2.5 จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาและส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียน 5 กิจกรรม ดังนี้
        1. อิ่มอาหารดีฝีมือแม่
    กิจกรรมอิ่มอาหารดีฝีมือแม่ เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาภาวทุพโภชนาการของนักเรียน โดยการให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบอาหารกลางวัน เนื่องจากอาหารที่ดีที่สุด คือ อาหารที่มาจากผู้ปกครอง วิธีการดำเนินงาน ดังนี้
        - สำรวจความต้องการ การรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน
        - ครู และผู้ปกครองนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์ เพื่อออกแบบเมนูอาหารที่มีประโยชน์ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
        - จัดเมนูอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai school lunch
        - ผู้ปกครองนักเรียนทำอาหารให้นักเรียนทาน โดยยึดหลัก สะอาด อร่อย ถูกใจ ถูกสุขลักษณะ ครบ 5 หมู่ โดยเน้นอาหารที่ไม่ใช้น้ำมัน หรือวัตถุดิบที่มีไขมันสูง เน้นให้เด็กรับประทานอาหารอาหารประเภทผัก และผลไม้ที่ไม่มีรสหวานหรือหวานน้อย หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ไม่ใส่ผงปรุงรส ทั้งในเด็กในกลุ่มเป้าหมายและเด็กที่มีภาวะโภชนาการปกติ
        - ครู และผู้ปกครองสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน
        - ปรับปรุง พัฒนา เมนูอาหารกลางวันให้นักเรียนสามารถรับประทานได้อย่างมีความสุข     2. อิ่มใจ หุ่นสวย ไร้พุง
    กิจกรรมอิ่มใจ หุ่นสวย ไร้พุง เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาภาวทุพโภชนาการของนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ และส่งเสริมให้นักเรียนที่มีน้ำหนักตามเกณฑ์ปกติ มีสุขภาพที่แข็งแรง
        2.1 กิจกรรมแอโรบิค
        จัดกิจกรรมกายบริหารอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ตอนเช้า เวลา 08.00 – 08.30 น. เป็นเวลา 30 นาที โดยการคัดเลือกนักเรียนแกนนำร่วมกับครู ออกมาเป็นผู้นำกายบริหาร เพื่อให้นักเรียนคลายความเครียด และได้ออกกำลังกาย
        2.2 กิจกรรมเล่นกีฬายามว่าง
        จัดกิจกรรมกีฬาอย่างหลากหลาย ตามความสนใจของนักเรียน โดยทางโรงเรียนจะสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เล่นในเวลาว่าง และมีครูคอยให้คำแนะนำ ร่วมเล่นกีฬากับนักเรียน
        2.3 กิจกรรมโยคะ
    จัดกิจกรรมโยคะ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตอนเช้า เวลา 08.00 – 08.30 น. เป็นเวลา 30 นาที
โดยการคัดเลือกนักเรียนแกนนำร่วมกับครู ออกมาเป็นผู้นำโยคะ เพื่อฝึกสมาธิ การหายใจ การไหลเวียนโลหิตและสร้างความสมดุลของร่างกาย
        2.4 กิจกรรมเสียงตามสายสร้างสุข
    จัดกิจกรรมเสียงตามสายสร้างสุขเป็นประจำทุกวัน เวลาประมาณ 12.00 น โดยให้นักเรียนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาที่ถูกต้อง โรคภัยต่าง ๆ และการดูแลตนเอง อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน
        2.5 กิจกรรม ลดได้ให้รางวัล”
    จัดกิจกรรมประกวดลดพุง “ลดได้ให้รางวัล” โดยการใช้ร้อยละของน้ำหนักที่ลดลงแข่งขันกับตนเองเปรียบเทียบ การลดลงในแต่ละเดือนและจะนำมาสรุปเมื่อสิ้นภาคเรียน และมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนหันมาดูแลสุขภาพตนเอง
    3. อิ่มนม ส่วนสูงตามเกณฑ์
    3.1 กิจกรรมดื่มนมประจำวัน
        ให้นักเรียนดื่มนมทุกวัน โดยคุณครูประจำชั้นแต่ละชั้นเรียนเป็นผู้ควบคุม ดูแล การดื่มนมของนักเรียน และคัดกรองนักเรียนที่มีส่วนสูงไม่ถึงเกณฑ์ ส่งต่อครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
    3.2 กิจกรรมคัดกรอง
        ครูผู้รับผิดชอบโครงการ รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาด้าน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ดำเนินการโดยการเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งทำ ข้อตกลงการดูแลนักเรียน ดังนี้
        3.2.1 ให้ผู้ครองให้นักเรียนดื่มนมอย่างน้อยวันละ 2 แก้วเมื่ออยู่ที่บ้าน
        3.2.2 ให้ผู้ปกครองส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย เช่น การกระโดดเชือก
        3.2.3 ให้ผู้ปกครองกำชับนักเรียนให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ โดยเวลานอนไม่ควรเกิน 22.00 น.
        3.2.4 ให้ผู้ปกครองให้นักเรียนรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
    4. อิ่มความรู้ คุณค่าโภชนาการ    
    จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้คุณค่าของอาหาร หลักโภชนาการ การแปรรูปอาหาร และเห็นความสำคัญของการเลือกรับประทานอาหาร อีกทั้งการดำเนินงานดังกล่าวทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ปลอดสารเคมี และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้ สืบทอด ภูมิปัญญาของชุมชน ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
    4.1 กิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาล
        นักเรียนแต่ละระดับชั้น ต้องปลูกผักสวนครัว อย่างน้อยระดับชั้นละ 1 ชนิด โดยวิธีการเรียนรู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ ตามขั้นตอน คือ
1. ขั้นต้นน้ำ
    นักเรียนเรียนรู้วิธีการเตรียมดิน ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว การดูแลรักษา
2. ขั้นกลางน้ำ
    นักเรียนเรียนรู้วิธีการปลูกผักโดยการลงมือปฏิบัติ
3. ขั้นปลายน้ำ
    - นักเรียนนำผลผลิตที่ได้จำหน่ายสหกรณ์เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวัน และจำหน่ายออกสู่ชุมชน
    - ถอดบทเรียน
    4.2 กิจกรรมเลี้ยงปลา
    นักเรียนระดับชั้น ป.6 เป็นผู้รับผิดชอบ โดยการแบ่งเวรประจำวัน โดยปลาประกอบด้วย ปลาดุก ปลานิล ปลาทับทิม ปลากด เรียนรู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ ตามขั้นตอน คือ
1. ขั้นต้นน้ำ
    นักเรียนเรียนรู้วิธีการเตรียมบ่อ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงปลา การดูแล อัตราส่วนการให้อาหาร การบำบัดน้ำเสีย
2. ขั้นกลางน้ำ
    นักเรียนเรียนรู้วิธีการเลี้ยงปลาโดยการลงมือปฏิบัติ
3. ขั้นปลายน้ำ
    - นักเรียนนำผลผลิตที่ได้จำหน่ายสหกรณ์เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวัน และจำหน่ายออกสู่ชุมชน
    - ถอดบทเรียน
4.3 กิจกรรมเพาะเห็ด
    นักเรียนระดับชั้น ป.5 เป็นผู้รับผิดชอบ โดยการแบ่งเวรประจำวัน โดยเห็ดประกอบด้วย เห็ดนางฟ้า และเห็ดแครง เรียนรู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ ตามขั้นตอน คือ
1. ขั้นต้นน้ำ
    นักเรียนเรียนรู้วิธีการเพาะเชื้อเห็ด การเตรียมโรคเรือน ความชื้น ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเพาะและดูแลรักษาเห็ด
2. ขั้นกลางน้ำ    
    นักเรียนเรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดโดยการลงมือปฏิบัติ
3. ขั้นปลายน้ำ
    - นักเรียนนำผลผลิตที่ได้จำหน่ายสหกรณ์เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวัน และจำหน่ายออกสู่ชุมชน
    - ถอดบทเรียน
    4.4กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่
    นักเรียนระดับชั้น ป.4 เป็นผู้รับผิดชอบ โดยการแบ่งเวรประจำวัน เรียนรู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ ตามขั้นตอน คือ
1. ขั้นต้นน้ำ
    นักเรียนเรียนรู้วิธีการให้อาหารไก่ไข่ การดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรือน การเก็บผลผลิต และข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเลี้ยงไก่ไข่
2. ขั้นกลางน้ำ    
    นักเรียนเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไข่ไก่โดยการลงมือปฏิบัติ
3. ขั้นปลายน้ำ
    - นักเรียนนำผลผลิตที่ได้จำหน่ายสหกรณ์เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวัน และจำหน่ายออกสู่ชุมชน
    - ถอดบทเรียน
    4.5 กิจกรรมแปรรูปอาหาร
    นักเรียนทุกคนเรียนรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต หลักการถนอมอาหาร และภูมิปัญญาของชุมชน เรียนรู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ ตามขั้นตอน คือ
1. ขั้นต้นน้ำ
    - นักเรียนเรียนรู้วิธีการแปรรูปอาหารต่างๆ เช่น การทำปลาดุกแดดเดียว การทำน้ำพริกเห็ดแครง การทำเห็ดแครงอบแห้ง การทำบัวลอยไข่หวาน เป็นต้น
    - นักเรียนเรียนรูปการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ
2. ขั้นกลางน้ำ    
    นักเรียนเรียนรู้การลงมือปฏิบัติ
3. ขั้นปลายน้ำ
    - นักเรียนผลิตภัณฑ์ที่ได้จำหน่ายสหกรณ์เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวัน และจำหน่ายออกสู่ชุมชน
    - ถอดบทเรียน
    4.6 กิจกรรมโภชนาการดี
    นักเรียนทุกคนเรียนรู้หลักโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยร่วมกับโรงพยาบาลสะบ้าย้อยให้การให้ความรู้แก่นักเรียน
    4.7 กิจกรรมสุขภาวะดี
4.7.1 กิจกรรมทุ่งไพลไร้เหา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลถ้ำตลอด
        - สำรวจนักเรียน
        - คัดกรอง
        - ดำเนินการกำจัดเหา เดือนละ 2 ครั้ง
        - ติดตาม และสรุปผล
4.7.2 กิจกรรมอบรม อย. น้อย ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย
        - อบรมนักเรียน
        - แต่งตั้งนักเรียนแกนนำ
        - นักเรียนแกนนำดำเนินการ
        - ติดตาม และสรุปผล
4.7.3 กิจกรรมอบรมทันตกรรม ร่วมกับโรงพยาบาลสะบ้าย้อย
        - อบรมนักเรียน
        - เสียงตามสายขั้นตอนการแปรงฟัน    
        - นักเรียนทุกคนแปรงฟันหลังรับประทานอาหารการวัน
        - ติดตาม และสรุปผล
4.7.4 กิจกรรมอบรม การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ร่วมกับโรงพยาบาลสะบ้าย้อย
        - อบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
        - ขยายผลองค์ความรู้ให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ
        5 อิ่มเอม รวมใจเป็นหนึ่งเดียว
            5.1กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
        จัดอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจ "จัดอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับ ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีน น้ำหนักเกินเกณฑ์โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย โดยประสานเจ้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อจัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กอ้วนแก่ นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
    1) การรับประทาน อาหารที่มีประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ
    2) ภัยโรคอ้วน
    3) ประโยชน์ของการออกกำลังกาย
     4) ทำความเข้าใจ ข้อตกลง ในการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการควบคุมการรับประทานอาหารของนักเรียน ในเวลาที่อยู่กับผู้ปกครอง
        5. 2กิจกรรมดูสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลถ้ำตลอด และโรงพยาบาลสะบ้าย้อย
            - ตรวจฟัน
            - ฉีดวัคซีน
            - หยอดโปลิโอ
            - ตรวจหู
            - ตรวจตา
        5.3 กิจกรรม Big Cleaning
            ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง โดยนักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาแดง และชุมชน เข้ามาร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน

3. ขั้นการตรวจสอบ (C)
    ร่วมกันตรวจสอบการดำเนินงานตามกิจกรรมทั้ง 5 ดำเนินงานโดยการสะท้อนข้อมูลที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติกิจกรรม ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสรุปโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อการพัฒนาต่อไป
3. ขั้นการตรวจสอบ (A)
    นำผลการประเมินแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน เผยแพร่ให้โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นที่สนใจเข้ามาศึกษาเพื่อขยายผลต่อไป
    

            

    
            

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^