LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการบรรเลงซออู้ เพลงเดี่ยวนกขมิ้น สามชั้น by

usericon

เรื่องที่ศึกษา    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการบรรเลงซออู้ เพลงเดี่ยวนกขมิ้น สามชั้น
ทางครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
ผู้ศึกษา    นายรัฐวุฒิ ยุชพัลลภ
ปีที่ศึกษา    ปีการศึกษา 2565
บทคัดย่อ
    การศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการบรรเลงซออู้ เพลงเดี่ยวนกขมิ้น สามชั้น ทางครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการบรรเลงซออู้ เพลงเดี่ยวนกขมิ้น สามชั้น ทางครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการบรรเลงซออู้ เพลงเดี่ยวนกขมิ้น สามชั้น ทางครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการบรรเลงซออู้ เพลงเดี่ยวนกขมิ้น สามชั้น
ทางครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
ที่เลือกเรียนรายวิชาเครื่องสายไทย (ซอ) เป็นวิชาเอก ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการ ศึกษา 2565 จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเครื่องสายไทย (ซอ) เพลงเดี่ยวนกขมิ้น สามชั้น ทางครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 จำนวน 6 แผน 2) แบบฝึกทักษะการบรรเลงซออู้ เพลงเดี่ยวนกขมิ้น สามชั้น ทางครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 จำนวน 4 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องสายไทย (ซอ) แบบฝึกทักษะการบรรเลงซออู้ เพลงเดี่ยวนกขมิ้น สามชั้น ทางครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการบรรเลงซออู้ เพลงเดี่ยวนกขมิ้น สามชั้น ทางครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 18 ข้อ
    ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบฝึกทักษะการบรรเลงซออู้ เพลงเดี่ยวนกขมิ้น สามชั้น ทางครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.36/85.56 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 85/85
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการบรรเลงซออู้ เพลงเดี่ยวนกขมิ้น สามชั้น ทางครูเบ็ญจรงค์
ธนโกเศศ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการบรรเลงซออู้ เพลงเดี่ยวนกขมิ้น สามชั้น ทางครูเบ็ญจรงค์
ธนโกเศศ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^