LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2564ข่าวดี! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 159 อัตรา - รายงานตัวผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ (Line app) 8-9 พ.ย.2564 19 ต.ค. 2564กำหนดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สอบ 5-6 ก.พ. 2565 สอบ กรณีพิเศษ ปี 65 อีกครั้ง สอบ 10 ก.ย.2565 19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.ปัตตานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ปัตตานี รอบที่ 2/2564 17 ต.ค. 2564โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา สมัครทางออนไลน์ 14-22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เล่าเรื่อง เมืองแก่งคอย

usericon

ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เล่าเรื่อง เมืองแก่งคอย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน     อัจฉรีวรรณ ประดิษฐวงษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
         โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เล่าเรื่อง เมืองแก่งคอย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) ทดลองใช้หลักสูตร 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยการจับสลากห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 4) แผนการจัดการเรียนรู้ 5) แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม 6) ประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนตามหลักสูตรท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติที (t - test) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การสอบถาม พบว่า หลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญโดย “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ การมีหลักสูตรท้องถิ่นสามารถพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวกับท้องถิ่นและชุมชน จะนำไปสู่ความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสรุปความรู้ด้วยตนเอง และควรมีการปลูกฝังการทำงานเป็นกลุ่มให้กับนักเรียน
2. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฉบับร่าง ประกอบด้วย หลักการ จุดหมาย จุดประสงค์รายวิชา โครงสร้างรายวิชา คำอธิบายรายวิชา แนวทางการจัดการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และเอกสารประกอบการสอนหลักสูตรท้องถิ่น จำนวน 18 แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญประเมินหลักสูตรท้องถิ่น พบว่า หลักสูตรท้องถิ่นมีความสอดคล้องและเหมาะสม
3. การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีความสนใจมีส่วนร่วมในกิจกรรมรู้สึกสนุก ด้านทักษะกระบวนการกลุ่ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนสนใจการทัศนศึกษาทำให้ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง และมีประสบการณ์ตรง ในด้านของการวัดผลและประเมินผลเป็นการวัดผลและประเมินผลตามสภาพที่แท้จริงโดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ตรวจผลงาน และทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เล่าเรื่อง เมืองแก่งคอย หลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนทักษะกระบวนการกลุ่มโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การปรับปรุงหลักสูตรเมื่อนำหลักสูตรไปทดลองใช้พบว่า มีข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข เรื่องของระยะเวลา ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับเนื้อหา
rapun0071 10 ก.ย. 2564 เวลา 16:14 น. 0 67
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^