LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ที่ฟักฟรี!

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ การพัฒนารูปแบบการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ

โดย wilawan1602 เมื่อ 11 ก.ย. 2557 เวลา 11:23 น.

593 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่องหลักการทำงา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่องหลักการทำงา

โดย surapat เมื่อ 10 ก.ย. 2557 เวลา 23:01 น.

2,411 0 surapat 11 ก.ย. 2557 เวลา 01:01 น.
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  แรงและความดัน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน

โดย suikhong เมื่อ 10 ก.ย. 2557 เวลา 23:46 น.

648 0    
การจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติเพื่อส่งเสริมทักษ การจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติเพื่อส่งเสริมทักษ

โดย CHUSAI เมื่อ 10 ก.ย. 2557 เวลา 20:48 น.

601 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด ระดับ 4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริ การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด ระดับ 4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริ

โดย firry01 เมื่อ 10 ก.ย. 2557 เวลา 18:35 น.

679 0    
ผลการใช้ชุดกิจกรรมยุวกาชาด ระดับ 3 กิจกรรมพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปี ผลการใช้ชุดกิจกรรมยุวกาชาด ระดับ 3 กิจกรรมพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปี

โดย firry01 เมื่อ 10 ก.ย. 2557 เวลา 18:34 น.

983 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง

โดย teacherpai2555 เมื่อ 10 ก.ย. 2557 เวลา 14:39 น.

694 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มส การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มส

โดย teacherpai2555 เมื่อ 10 ก.ย. 2557 เวลา 13:19 น.

829 0    
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต

โดย sim1812 เมื่อ 10 ก.ย. 2557 เวลา 12:57 น.

666 0    
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โดย patchazaka เมื่อ 10 ก.ย. 2557 เวลา 10:52 น.

895 0    
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม

โดย 10022524 เมื่อ 10 ก.ย. 2557 เวลา 10:20 น.

823 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรุ้ วิทยาศาสตร์ ม.1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรุ้ วิทยาศาสตร์ ม.1

โดย luckylak2515 เมื่อ 10 ก.ย. 2557 เวลา 10:03 น.

993 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหล รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหล

โดย redarmyaun เมื่อ 10 ก.ย. 2557 เวลา 05:18 น.

625 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ(Reading for Ma รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ(Reading for Ma

โดย acmelife เมื่อ 09 ก.ย. 2557 เวลา 22:02 น.

710 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ(Reading for Ma รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ(Reading for Ma

โดย acmelife เมื่อ 09 ก.ย. 2557 เวลา 21:56 น.

682 0    
เผยแพร่ผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดสื่อประสมนิทานอีสปเสริมทักษะ การ เผยแพร่ผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดสื่อประสมนิทานอีสปเสริมทักษะ การ

โดย teacherlek03 เมื่อ 09 ก.ย. 2557 เวลา 18:58 น.

661 0    
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 อ331 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 อ331

โดย saner123 เมื่อ 09 ก.ย. 2557 เวลา 18:02 น.

890 0    
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย bunjerd102 เมื่อ 09 ก.ย. 2557 เวลา 14:46 น.

764 0    
รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ของนักเรีย รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ของนักเรีย

โดย krusiriwan เมื่อ 09 ก.ย. 2557 เวลา 14:04 น.

644 0    
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะก รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะก

โดย aris2557 เมื่อ 09 ก.ย. 2557 เวลา 13:44 น.

726 0    
^