LASTEST NEWS

27 พ.ย. 2564การยกเว้นเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูฯ สังกัดสพฐ. เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการต่าง ๆ 26 พ.ย. 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับสมัครครูผู้สอนปฐมวัย วุฒิป.ตรี เงินเดือน 21,000.-บาท 26 พ.ย. 2564โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สมัคร 25-30 พ.ย.2564 25 พ.ย. 2564การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 พ.ย. 2564ด่วนที่สุด การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (25 พ.ย.2564) 25 พ.ย. 2564เคาะแล้ว! เกณฑ์คัดเลือก "ศึกษานิเทศก์-ผอ.-รองผอ.สถานศึกษาอาชีวะฯ" ชายแดนใต้ 25 พ.ย. 2564ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 25 พ.ย. 2564สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2564 จำนวน 6,599 อัตรา  25 พ.ย. 2564ศธ. เตรียมจัดงานวันเด็ก ประจำปี 65 ผ่านระบบออนไลน์ แถลงรายละเอียด 5 ม.ค.นี้ 25 พ.ย. 2564สพฐ. ปลื้มรร.เรียนแบบ Active Learning แล้ว กว่า 90% ส่วนหลักสูตรสมรรถนะ นำร่อง265 รร.พื้นที่นวัตกรรม

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานสร้างสรรค์จากวัสดุท้องถิ่น  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานสร้างสรรค์จากวัสดุท้องถิ่น

โดย kingkobra เมื่อ 11 ม.ค. 2558 เวลา 11:52 น.

589 0    
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT

โดย krujoy เมื่อ 11 ม.ค. 2558 เวลา 10:59 น.

1,537 0 krujoy 11 ม.ค. 2558 เวลา 11:02 น.
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม เร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม เร

โดย phucharapun เมื่อ 11 ม.ค. 2558 เวลา 08:05 น.

584 0    
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง

โดย dorgkaew เมื่อ 10 ม.ค. 2558 เวลา 23:15 น.

744 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรี รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรี

โดย krujeep เมื่อ 10 ม.ค. 2558 เวลา 18:23 น.

581 0    
การพัฒนาพัฒนาชุดกิจกรรมการปฏิบัติอูคูเลเล่บื้องต้น สำหรับนักเรีย การพัฒนาพัฒนาชุดกิจกรรมการปฏิบัติอูคูเลเล่บื้องต้น สำหรับนักเรีย

โดย kaidevil เมื่อ 10 ม.ค. 2558 เวลา 17:50 น.

537 0    
ายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย เมื่อ 10 ม.ค. 2558 เวลา 11:12 น.

566 0    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

โดย paweena เมื่อ 10 ม.ค. 2558 เวลา 03:11 น.

532 0    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมการค การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมการค

โดย kungthussanee เมื่อ 09 ม.ค. 2558 เวลา 16:07 น.

611 0    
ชื่อผลงาน	รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะโครงสร้างไวยากรณ์เรื่อง Tense ชื่อผลงาน รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะโครงสร้างไวยากรณ์เรื่อง Tense

โดย pittima เมื่อ 08 ม.ค. 2558 เวลา 15:22 น.

561 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 07 ม.ค. 2558 เวลา 12:59 น.

593 0    
รายงานการประเมินโครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้าน รายงานการประเมินโครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้าน

โดย Samruang2532 เมื่อ 06 ม.ค. 2558 เวลา 20:27 น.

601 0    
รายงาน  “การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้วิธีการอ่าน แบ รายงาน “การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้วิธีการอ่าน แบ

โดย เมื่อ 05 ม.ค. 2558 เวลา 22:44 น.

547 0    
การจัดประสบการณ์พัฒนาความพร้อมทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์พัฒนาความพร้อมทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

โดย nong728 เมื่อ 05 ม.ค. 2558 เวลา 11:55 น.

608 0    
การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงและความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงและความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

โดย เมื่อ 04 ม.ค. 2558 เวลา 21:05 น.

600 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิค T การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิค T

โดย เมื่อ 03 ม.ค. 2558 เวลา 21:55 น.

618 0    
การศึกษาการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพี่อความเข้าใจ โดยใช้แบบแบบฝึก การศึกษาการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพี่อความเข้าใจ โดยใช้แบบแบบฝึก

โดย chanyachoomek เมื่อ 03 ม.ค. 2558 เวลา 19:20 น.

572 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 03 ม.ค. 2558 เวลา 17:43 น.

613 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 02 ม.ค. 2558 เวลา 14:19 น.

599 0    
รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาค รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาค

โดย katwarang เมื่อ 31 ธ.ค. 2557 เวลา 12:33 น.

527 0    
^