LASTEST NEWS

13 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 เม.ย. 2567สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567  13 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 เม.ย. 2567เมินตำแหน่งศึกษานิเทศก์ !!! “ธนุ” เผยคนสมัครต่ำกว่าเป้า 12 เม.ย. 2567สอศ.เตรียมสอบครูผู้ช่วย “ว.16 - ว.17” พ.ค.นี้ 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.กาญจนบุรี - ผลย้ายครู 2567 สพม.กาญจนบุรี

++ คู่มือเตรียมสอบ & แนวข้อสอบ ++ ครูผู้ช่วย กศจ. จังหวัด

usericon
คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. จังหวัดแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. จังหวัด

** สรุปสาระสำคัญ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ออกสอบ
** แนวข้อสอบอัพเดตใหม่ล่าสุด รวบรวมแนวข้อสอบไว้มากมาย
** พร้อมเฉลย และคำอธิบายที่กระชับ เข้าใจง่ายจำหน่าย ไฟล์ PDF และหนังสือแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. จังหวัด** รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ **

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. จังหวัด
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2. แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
3. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
4. แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี
5. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
6. แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
7. แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
10. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
11. แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
12. แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
13. แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
14. แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
MP3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ


**แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. จังหวัด (ทุกจังหวัด)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ.จังหวัดยะลา
**ข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวที่เปิดสอบได้ที่ http://toptest062.blogspot.com/


**ถูกใจเพจ https://www.facebook.com/Toptestx/
**ถูกใจเพจ https://www.facebook.com/Sobkruthai/ติดต่อสั่งซื้อแนวข้อสอบ
- โทร 091-4183616 - Line ID : film-mii**พร้อมส่ง พร้อมอ่าน**
- ไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย/อ่านในมือถือ ราคา 399 บาท (ได้รับภายใน 1-3 ชั่วโมง)
- MP3 - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ราคา 299 บาท (ได้รับภายใน 1-3 ชั่วโมง)
- หนังสือ+ MP3 ส่งทางไปรษณีย์ ฟรี EMS ราคา 799 บาท (ได้รับภายใน 2-3 วัน)

ชำระค่าสินค้าและบริการ
-ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3
-ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4
(ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น)โอนเงินแล้วแจ้ง

-หลักฐานการโอน (หรือยอดโอน เวลาโอน)
-แบบไฟล์: แจ้งเมลล์ และยืนยันแนวข้อสอบที่สั่ง
-แบบหนังสือ/ชุดติว : แจ้งชื่อ ที่อยู่ ให้ชัดเจน และยืนยันหนังสือที่สั่ง

Line ID : film-mii**************ขอบคุณค่ะ**************

ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน


Toptest 30 ส.ค. 2559 เวลา 00:18 น. 0 1,255
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^