LASTEST NEWS

24 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 เม.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 27 อัตรา - รายงานตัว 1 พฤษภาคม 2567 24 เม.ย. 2567สพป.ตาก เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ตาก เขต 2 24 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 เม.ย. 2567สพม.น่าน ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.น่าน 24 เม.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 24 เม.ย. 2567สพป.กระบี่ ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.กระบี่ 24 เม.ย. 2567สพป.ราชบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ราชบุรี เขต 1 24 เม.ย. 2567สพป.จันทบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.จันทบุรี เขต 1 24 เม.ย. 2567สพป.ปัตตานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ปัตตานี เขต 1

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

usericon

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ข้อสอบการพัฒนาระบบงาน_Web Application
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ล่าสุด
ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(ใหม่)
ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ถาม – ตอบ ระบบปฏิบัติการ
แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
แนวข้อสอบ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล_(อัตนัย)
แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล_ER_Diagram_และ_SOA
แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม
แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย
แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
หลักเบื้องต้นในการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วอ่านสรุปเข้าใจง่ายพร้อมสอบการสั่งซื้อก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่แอด
ไลน์ @vwx4338n
อีเมล์ honda6062111@yahoo.com
โทร. 0807434002ชำระเงินตามราคา ไฟล์ 390.- แบบเล่ม 680.-
ตัวอย่าง
1. เครือข่ายระดับต่อไปนี้ สามารถติดต่อส่งข้อมูลระหว่างเครื่องได้ไกลที่สุด
ก. เครือข่าย MAN
ข. เครือข่าย WAN
ค. เครือข่าย LAN
ง. ทุก ๆ เครือข่ายสามารถส่งข้อมูลได้ไกลเหมือน ๆ กัน ซึ่งอยู่ที่สายสัญญาณ

2. ข้อใดกล่าวถึงการทำงานแบบ Multiuser
ก. สามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์ได้ทีละหลาย ๆ เครื่อง
ข. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีละหลาย ๆ หลาย ๆ โปรแกรม
ค. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทีละหลาย ๆ งาน
ง. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันพร้อม ๆ กัน และใช้โปรแกรมได้ทีละหลาย ๆ โปรแกรม

3. ข้อใดเป็นความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Multiprocessing
ก. สามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์ได้ทีละหลาย ๆ เครื่อง
ข. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีละหลาย ๆ หลาย ๆ โปรแกรม
ค. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทีละหลาย ๆ งาน
ง. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันพร้อม ๆ กัน และใช้โปรแกรมได้ทีละหลาย ๆ โปรแกรม

4. เครือข่ายระดับใดมักใช้สัญญาณดาวเทียมช่วยในการสื่อสาร
ก. เครือข่าย MAN
ข. เครือข่าย WAN
ค. เครือข่าย LAN
ง. ถูกทุกข้อ

5. ระบบเครื่อข่ายประเภทใดในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากที่สุด
ก. เครือข่าย MAN
ข. เครือข่าย WAN
ค. เครือข่าย LAN
ง. เครือข่าย SAN

6. จากคำตอบข้อที่ 5 ข้อจำกัดของเครือข่ายประเภทนี้คือข้อใด
ก. ความเร็วต่ำ
ข. เชื่อมต่อในพื้นที่ที่จำกัด
ค. เชื่อมต่อในระยะทางที่จำกัด
ง. เชื่อมต่อเครือข่ายค่อนข้างซับซ้อน
7. เครือข่ายประเภทใดไม่มีมาตรฐานกำหนดให้ชัดเจน
ก. MAN
ข. WAN
ค. LAN
ง. SAN

8. ข้อใดกล่าวผิด
ก.เครือข่ายไร้สายมีความเร็วที่ต่ำกว่าเครือข่ายท้องถิ่น
ข. เครือข่ายท้องถิ่นมีขนาดเล็กกว่าเครือข่าย MAN
ค. เครือข่าย WAN เป็นเครือข่ายที่สามารถเลือกหนทางการส่งข้อมูลได้หลายวิธี
ง. เครือข่ายแบบไร้สายเป็นเครือข่ายที่มีข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลน้อย

9. ข้อใดหมายถึง โปรโตคอล
ก. รูปแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
ข. มาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ค. ภาษากลางที่ใช้สื่อสารเพื่อติดต่อกันในเครือข่าย
ง. คุณสมบัติหนึ่งของมาตรฐาน IEEE 802
10. ISO โมเดล คือข้อใด
ก. องค์การระหว่างประเทศเพื่อกำหนดรูปแบบการติดต่อเครือข่าย
ข. มาตรฐานการสื่อสารคอมพิวเตอร์ระบบเปิด
ค. วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายวิธีหนึ่ง
ง. สมาคมเพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่าย

เลขบัญชี
เลขที่บัญชี. 517-2-23096-2
ชื่อบัญชี. นายพีระพงษ์ ละอำคา
สาขา. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย(KTB)
เลขที่บัญชี. 954-0-23094-2
ชื่อบัญชี. นายพีระพงษ์ ละอำคา
สาขา. บิ๊กซีมหาสารคาม
บัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย(Kbank)
เลขที่บัญชี. 008-1-24508-8
ชื่อบัญชี. นายพีระพงษ์ ละอำคา
สาขา. บิ๊กซีมหาสารคาม
แจ้งการสั่งซื้อแนวข้อสอบของหน่วยงานไหนตำแหน่งอะไร(แสดงสลิปการโอนส่งทางไลน์)
เราจะจัดส่งแนวข้อสอบ
เป็นไฟล์ Pdf ให้ท่านตามอีเมลล์ที่ท่านแจ้งทันทีหลังโอนแบบเล่มส่ง EMS ตามที่อยู่พร้อมแจ้งเลขพัสดุให้ทราบในวัน
ถัดไป

http://bm2-team.blogspot.com/2016/05/blog-post_13.html
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ammala 17 พ.ค. 2559 เวลา 09:24 น. 0 838
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^