LASTEST NEWS

24 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 เม.ย. 2567สพป.สกลนคร เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สกลนคร เขต 2 24 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 เม.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 27 อัตรา - รายงานตัว 1 พฤษภาคม 2567 24 เม.ย. 2567สพป.ตาก เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ตาก เขต 2 24 เม.ย. 2567สพม.น่าน ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.น่าน 24 เม.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 24 เม.ย. 2567สพป.กระบี่ ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.กระบี่ 24 เม.ย. 2567สพป.ราชบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ราชบุรี เขต 1 24 เม.ย. 2567สพป.จันทบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.จันทบุรี เขต 1

แจกแนวข้อสอบ กรมป่าไม้ ทุกตำแหน่ง ล่าสุด 2557

usericon

แจกแนวข้อสอบ กรมป่าไม้ ทุกตำแหน่ง ล่าสุด 2557
คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมป่าไม้ ทุกตำแหน่ง ล่าสุด 2557
ข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ รวม 80 ข้อ


1. ข้อใดคือหลักในการอนุรักษ์สัตว์ป่า

ก. การใช้กฎหมายควบคุม

ข. การสงวนแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

ค. การเพาะพันธุ์เพิ่ม

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

การอนุรักษสัตว์ป่า

สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทำให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นได้ แต่ถ้าหากสัตว์ป่าชนิดใดสูญพันธุ์ไปแล้ว จะไม่สามารถสร้างพันธุ์ของสัตว์ป่าชนิดนั้นขึ้นมาได้อีก การอนุรักษ์สัตว์จึงควรมีหลักดังนี้

1. การใช้กฎหมายควบคุม

2. การสงวนแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

3. การเพาะพันธุ์เพิ่ม

4. การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ

5. การใช้ประโยชน์จากสัตว์ตรงตามหลักการอนุรัก์ทรัพยากร

2. ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ก. 1 ประเภท ได้แก่ ประโยชน์เฉพาะส่วน

ข. 2 ประเภท ได้แก่ ประโยชน์ทางตรง และประโยชน์ทางอ้อม

ค. 3 ประเภท ได้แก่ ประโยชน์ทางตรง ประโยชน์ทางอ้อม และประโยชน์เฉพาะส่วน

ง. 4 ประเภท ได้แก่ ประโยชน์ทางตรง ประโยชน์ทางอ้อม ประโยชน์บนดิน และประโยชน์ผิวดิน

ตอบ ข. 2 ประเภท ได้แก่ ประโยชน์ทางตรง และประโยชน์ทางอ้อม

ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้

1. ประโยชน์ทางตรง เช่น การนำไม้มาสร้างบ้านและใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ (กระดาษ เฟอร์นิเจอร์) การนำส่วนต่างๆ ของพืชมาเป็นอาหาร (ผล ใบ ราก) การนำไม้บางชนิดมาสกัดหรือทำยารักษาโรคต่างๆ นอกจากนี้ยังนำไม้มาเป็นวัตถุดิบในการทำเชือก (เถาวัลย์) เป็นต้น

2. ประโยชน์ทางอ้อม เช่น ป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ทำให้เกิดความชุ่มชื้นและควบคุมสภาวะอากาศ ลดภาวะโลกร้อนเป็นแหล่งพักผ่อนและศึกษาหาความรู้ ช่วยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุและป้องกันอุทกภัย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการกัดเซาะและพัดพาหน้าดินด้วย

3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ

ก. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว

ข. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ

ค. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู

ง. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์

ตอบ ค. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง จังหวัดชัยภูมิ

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู จังหวัดอุดรธานี

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขลงหลง จังหวัดหนองคาย

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขลงหลงอยู่ในจังหวัดอะไรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ก. จังหวัดหนองคาย

ข. จังหวัดอุดรธานี

ค. จังหวัดชัยภูมิ

ง. จังหวัดบุรีรัมย์

ตอบ ก. จังหวัดหนองคาย

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

5. ข้อใดคือประโยชน์ของป่าแดง

ก. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของละอง หรือละมั่ง

ข. เป็นที่หลบซ่อนคุ้มกันภัย

ค. ช่วยรักษาต้นน้ำลำธารและดุลย์ธรรมชาติ

ง. เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง

ตอบ ก. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของละอง หรือละมั่ง

แม้ว่าป่าแดงจะประกอบด้วยพันธุ์ไม้ผลัดใบเป็นส่วนใหญ่และมีไฟป่าหน้าแล้ง จึงให้ประโยชน์ในแง่ของการรักษาต้นน้ำลำธารไม่ดีเท่าที่ควร แต่ป่าแดงก็สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่สัตว์ป่าอย่างยิ่ง และเป็นแหล่งที่อยู่อาสัยสำคัญของละองหรือละมั่ง เนื้อทราย เก้ง กวาง วัวแดง กระต่ายป่า และนกป่าหลายชนิด เช่น นกแก้ว นกขุนทอง และนกหัวขวานชนิดต่างๆ

6. โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 1 คือที่ใด

ก. ห้วยทุ่งจ๊อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ข. อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ค. แม่ตาช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ง. ดอยมูเซอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ตอบ ก. ห้วยทุ่งจ๊อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

ในการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมมีหลานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานสนองพระราชดำริด้วยวิธีการต่างๆ กัน ได้แก่ การอนุรักษ์ป่า การอนุรักษ์ดินและน้ำโดยทางพืชร่วมกันการก่อสร้างคันดินหรือสร้างขั้นบันได รวมทั้งวิธีการก่อสร้างฝายปิดกั้นทางน้ำในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ดังต่อไปนี้

กรมป่าไม้ได้จัดตั้งและดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นน้ำตามแนวพระราชดำเริหลายหน่วยกระจายอยู่ตามท้องที่จังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือมีการปลูกเสริมป่าไม้เพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำลำธารในบริเวณที่เสื่อมโทรมและสนองพระราชดำริในการจัดให้ชาวไทยภูเขาได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพัฒนาชาวเขา โดยมีที่ดินถาวรสำหรับทำมาหากินเพื่อป้องกันและลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อใช้พื้นที่ทำไร่เลื่อนลอย ในพื้นที่จัดสรรให้เพาะปลูกเหล่านี้มีการปรับพื้นที่เป็นนาขั้นบันไดเพื่อปลูกข้าวหรือก่อสร้างคันดินชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลบ่ามาตามผิวดิน แล้วใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจอันเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธารอย่างถูกต้องตามหลักการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เช่น

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 1 ห้วยทุ่งจ๊อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 27 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 29 แม่ตาช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 32 ดอยมูเซอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 34 ขุนงาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง

7. โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 29 คือที่ใด

ก. ห้วยทุ่งจ๊อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ข. อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ค. แม่ตาช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ง. ดอยมูเซอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ตอบ ค. แม่ตาช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

8. บุคคลใดเป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตอบ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้อำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้9. ป่าเบญจพรรณมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

ก. ป่าผลัดใบสามฤดู

ข. ป่าผลัดใบผสม

ค. ป่าผลัดใบลูกผสม

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ข. ป่าผลัดใบผสม

ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous
Forest)

บางครั้งเราเรียกป่าเบญจพรรณว่า “ป่าผลัดใบผสม” เนื่องจากเป็นป่าที่มีไม้ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่มากและส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ชนิดผลัดใบ แม้ว่าป่าเบญจพรรณจะมีลักษณะค่อนข้างโปร่งในหน้าแล้งและเกิดไฟป่าลุกไหม้เช่นเกียวกับป่าแดง แต่โดยที่ป่าชนิดนี้มักจะเกิดตามเนินเขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายหน้าดินลึกและมีความอุดมสมบูรณ์กว่าบริเวณป่าแดง ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่จึงมีขนาดใหญ่และขนาดกลางหลายชนิด ทำให้ป่าดูแน่นทึบและเขียวชอุ่มในฤดูฝนดูไม่แตกต่างกับป่าดงดิบ

10. ป่าเบญจพรรณมีลักษณะคล้ายคลึงกับป่าประเภทใด

ก. ป่าชายเลน

ข. ป่าดงดิบเขา

ค. ป่าดงดิบ

ง. ป่าแดง

ตอบ ค. ป่าดงดิบ

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

11. ผู้ที่ฝ่าฝืนนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ จะต้องระวางโทษตามข้อใด

ก. ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข. ปรับไม่เกินสองพันบาท

ค. จำคุกไม่เกินสามเดือน

ง. จำคุกไม่เกินสี่เดือน

ตอบ ก. ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท


พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด

(6) ปิดหรือทำให้กีดขวางแก่ทางน้ำหรือทางบก

(7) เก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งกล้วยไม้ น้ำผึ้ง ครั่ง ถ่านไม้ เปลือกไม้ หรือมูลค้างคาว

(9) นำยานพาหนะเข้าออก หรือชขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

(10) นำอากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

(11) นำหรือปล่อยปศุสัตว์เข้าไป

มาตรา 25 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 16 (6) (7) (9) (10) (11) มาตรา 17 หรือ มาตรา 18 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

12. ข้อใดต่อไปนี้คือข้อห้ามภายในอุทยานแห่งชาติ

ก. ปิดหรือทำให้กีดขวางแก่ทางน้ำหรือทางบก

ข. ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิง

ค. เข้าไปดำเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด

(1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า

(2) ปิดหรือทำให้กีดขวางแก่ทางน้ำหรือทางบก

(3) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิง

(4) ส่งเสียงอือฉาวหรือกระทำการอื่นอันเป็นการรบกวน หรือเป็นที่เดือนร้อนรำคาญแก่คนหรือสัตว์

(5) เข้าไปดำเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

(6) นำยานพาหนะเข้าออก หรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ฯลฯ

13. วิธีการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารคือ

ก. การอนุรักษ์ป่าไม้

ข. การอนุรักษ์ดิน

ค. การอนุรักษ์น้ำ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

วิธีการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร หมายถึง การใช้ การดูแลรักษาและปรับปรุงพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ได้แก่ ป่าไม้ ดิน และน้ำ ด้วยวิธิการที่เหมาะสมโดยให้มีการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ แต่น้อยแล้วได้รับประโยชน์คุ้มค่าอีกทั้งยังรวมถึงการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างซึ่งถูกทำลายให้มีคุณภาพดีดังเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ถ้าพบว่าบริเวณใดของพื้นที่ต้นน้ำลำธารมีความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นจะต้องรีบดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมเหล่านั้นให้คืนสภาพโดยเร็วที่สุดเสมอ วิธีการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร โดยทั่วไปประกอบด้วยการอนุรักษ์ป่าไม้ร่วมกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ

14. ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าเพียงฉบับเดียวคือ

ก. พระราชบัญญัติคุ้มครองช้างป่า พ.ศ. 2504

ข. พระราชบัญญัติการรักษาช้างป่า ร.ศ. 119

ค. พระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า ร.ศ. 119

ง. พระราชบัญญัติการรักษาสมดุลธรรมชาติ พ.ศ. 2504

ตอบ ข. พระราชบัญญัติการรักษาช้างป่า ร.ศ.119

พ.ศ. 2443 - ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าเพียงฉบับเดียว คือ พระราชบัญญัติการรักษาช้างป่า ร.ศ.119 แต่กฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาเพื่อรักษาช้างป่าอย่างเดียว

- ในสมัยนั้นการล่าสัตว์ของชาวชนบทถือเป็นเรื่องปกติ

- คนเมือง การล่าสัตว์เพื่อเอาเขา หรือหนัง ถือเป็นเกมกีฬาชนิดหนึ่ง

15. การสัตว์ของคนประเภทใด เป็นการล่าสัตว์ถือเป็นเกมกีฬาชนิดหนึ่ง

ก. ชาวชนบท

ข. คนเมือง

ค. คนชั้นสูง

ง. นักการเมือง

ตอบ ข. คนเมือง

ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

16. อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ก. CIWFF

ข. CISWF

ค. CITES

ง. CIESW

ตอบ ค. CITES

นอกจากประเทศไทยจะได้มีการอนุรักษ์พื้นที่ไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และมีมาตรการควบคุมการล่าสัตว์ป่าแล้ว ยังได้ให้ความร่วมมือกับประชาคมโลกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าด้วยการเข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endanger Species of Wild Fauna and Flora : CITES) ที่เป็นความร่วมมือของสมาชิกในการที่จะร่วมกันควบคุมและป้องกันการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาความหลากหมายทางชีวภาพและอนุสัญญา RAMSAR ว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในการอนุรักษ์ชนิดและชนิดถิ่นที่อยู่อาศัยและสัตว์ป่าเหล่านั้น

17. ป่าประเภทใดที่มีไฟป่าเป็นประจำ

ก. ป่าแดง

ข. ป่าเบญจพรรณ

ค. ป่าดงดิบ

ง. ป่าชายเลน

ตอบ ก. ป่าแดง

ป่าแดง ป่าแพ หรือป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) พบขึ้นสลับกับป่าเบญจพรรณ ลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดเล็กและขนาดกลาง ไม้เด่นอันเป็นไม้ดัชนีประกอบด้วยไม้ในวงศ์ยาง ฤดูแล้งจะผลัดใบและมีไฟป่าเป็นประจำ ป่าเต็งรังมีถิ่นกระจายโดยกว้างๆ ซ้อนทับกันอยู่กับป่าเบญจพรรณ แต่อาจแคบกว่าเล็กน้อยทั้งนี้เนื่องจากมีปัจจัยกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความแห้งแล้ง มีปรากฎตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีขึ้นไปจนถึงเหนือสุดในจังหวัดเชียงราย ป่าชนิดนี้เป็นสังคมพืชเด่นในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่ปรากฎสลับกันไปกับป่าเบญจพรรณ ในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งจัด กักเก็บน้ำได้แล้ว เช่น บนสันเนิน พื้นที่ราบเป็นทรายจัดหรือบนดินลูกรังที่มีชั้นของลูกรังตื้น ตั้งแต่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 50-1,000 เมตร

18. หลักวิชาการในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้คือ

ก. พื้นที่ป่าอนุรักษ์

ข. พื้นที่ป่าสงวน

ค. พื้นที่ป่าเพาะพันธุ์

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ก. พื้นที่ป่าอนุรักษ์

การจัดการทรัพยากรป่าไม้

จากการที่พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนานัปการและผลิตผลป่าไม้ลดลง ในขณะที่ความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องอาศัยหลักวิชาการในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าอย่างจริงจัง โดยแยกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วยพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร หรือพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการควรมุ่งเน้นที่จะรักษาไว้สำหรับเป็นป่าป้องกันภัยหรือเป็นป่าอเนกประสงค์ให้มากที่สุด เนื่องจากเป็นป่าสาธารณประโยชน์โดยในการบริหารการจัดการจะต้องให้ความสำคัญระดับสูงต่อการป้องกันรักษาป่าที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ ส่วนบริเวณที่มีสภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ควรรีบเร่งแก้ไขปรับปรุงให้มีสภาพดียิ่งขึ้น

2. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ในชั้นต้นจะต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันรักษาป่า ทั้งที่เป็นธรรมชาติและสวนป่า รวมทั้งหาวิธีเพิ่มผลิตผลของป่าไม้ในเนื้อที่ป่าที่เหลืออยู่นี้ให้อำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุด

19. ห้ามมิให้บุคคลใดกระทำให้หลักเขต ป้าย เครื่องหมายอื่นๆ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย หรือไร้ประโยชน์ ยกเว้นข้อใด

ก. พนักงานเจ้าหน้าที่

ข. อธิบดีกรมป่าไม้

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ง. คณะรัฐมนตรี

ตอบ ก. พนักงานเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

มาตรา 17 ห้ามมิให้บุคคลใดกระทำให้หลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นๆ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย หรือไร้ประโยชน์

มาตรา 19 บทบัญญัติใน มาตรา 16 และ มาตรา 17 มิให้ใช้บังคับแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ หรือการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการทัศนาจร หรือการพักอาศัย หรือเพื่ออำนวยความปลอดภัยหรือให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี

20. ข้อใดมิใช่ประโยชน์ทางตรงของป่าไม้

ก. เชื้อเพลิง

ข. วัตถุเคมี

ค. บรรเทาอุทกภัย

ง. ยารักษาโรค

ตอบ ค. บรรเทาอุทกภัย

ประโยชน์ทางตรงของป่าไม้

1. ไม้ เป็นผลิตผลจากป่าและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่โบราณกาล เนื่องจากมีคุณสมบัติเฉพาะตัวซึ่งบางครั้งใช้สิ่งอื่นทดแทนไม่ได้ ไม้จึงยังคงเป็นที่นิยมใช้อย่างกว้างขวาง

2. เชื้อเพลิง ที่ได้จากป่าคือฟืนและถ่านใช้ในการหุงต้ม และใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

3. วัตถุเคมี ที่ได้จากไม้ ได้แก่ เซลลูโลสและลิกนิน เซลลูโลสใช้ในการทำกระดาษ ไหมเทียม วัตถุระเบิด น้ำตาล แอลกอฮอล์ และยีสต์ ส่วนลิกนินใช้ในการทำวานิลา น้ำหอม เครื่องสำอาง ยาถนอมอาหารไม่ให้บูดเน่า และยารักษาโรคผิวหนัง

4. อาหาร มนุษย์ได้อาหารหลายอย่างจากป่า เช่น ดอก ผล ใบ เมล็ด หน่อไม้ เห็ด มันต่างๆ และอาหารที่ได้จากสัตว์ป่า

5. ยารักษาโรค ที่ได้จากป่าที่สำคัญมีสมุนไพรจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมป่าไม้ ทุกตำแหน่ง

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
นักวิชาการเงินและบัญชี
บุคลากร
เจ้าพนักงานธุรการ
ช่างสำรวจ
เจ้าหน้าที่การเกษตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานพิทักษ์ป่า
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่าส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 0914067400 หรือ ส่ง SMS / LINE ID = roihetpon1
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ auipui34@gmail.com หรือ Line ID roihetpon1 แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai

ดูข้อสอบเพิ่มเติมที่ www.thaionline1.com ** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

auipui34 08 ก.ค. 2557 เวลา 22:59 น. 0 32,768
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^