LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2566ศธ.สรุปความเห็น 85.22% ต้องการเปลี่ยนให้ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็นชุดพละ/ชุดนักเรียน หมวก+ผ้าผูกคอ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุด! ที่ ศธ 04002/ว5519 เรื่อง การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6 7018 การปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากร 38ค.(2) 09 ธ.ค. 2566สพฐ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04010 / ว 3419 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เรื่อง แนวทางการมอบหมายการบ้าน 08 ธ.ค. 2566โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2566  08 ธ.ค. 2566โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ประกาศรับครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา 08 ธ.ค. 2566ครูไทย 7.2 แสนคน เป็นหนี้รวมกัน 1.4 ล้านล้านบาท 08 ธ.ค. 2566สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 07 ธ.ค. 2566สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 17 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 07 ธ.ค. 2566“เสมา1”เตรียมแจกของขวัญปีใหม่ให้ครู-นร.-ผู้ปกครอง

เรื่องเล่าดีๆ ที่อยากแบ่งปัน

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
สรุปแนวข้อสอบ(พร้อมเฉลย) นักสังคมสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมแ สรุปแนวข้อสอบ(พร้อมเฉลย) นักสังคมสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมแ

โดย mpgov888 เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 17:35 น.

642 0    
สรุปแนวข้อสอบ(พร้อมเฉลย) นักพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและคว สรุปแนวข้อสอบ(พร้อมเฉลย) นักพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและคว

โดย mpgov888 เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 17:35 น.

642 0    
แนวข้อสอบ พนักงานขับรถยนต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แนวข้อสอบ พนักงานขับรถยนต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โดย ammala เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 16:38 น.

622 0    
แนวข้อสอบ โสตทัศนศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แนวข้อสอบ โสตทัศนศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โดย ammala เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 16:36 น.

578 0    
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจัง แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจัง

โดย ammala เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 16:35 น.

602 0    
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โดย ammala เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 16:33 น.

589 0    
แนวข้อสอบ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนจังหว แนวข้อสอบ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนจังหว

โดย ammala เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 16:32 น.

572 0    
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแ แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแ

โดย ammala เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

534 0    
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่ แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่

โดย ammala เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 16:28 น.

608 0    
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยครู (เอกฟิสิกส์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่ แนวข้อสอบ ผู้ช่วยครู (เอกฟิสิกส์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่

โดย ammala เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 16:27 น.

788 0    
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัด แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัด

โดย ammala เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 16:25 น.

616 0    
แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมอนามัย แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมอนามัย

โดย ammala เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 16:24 น.

639 0    
แนวข้อสอบ นักโภชนาการ กรมอนามัย แนวข้อสอบ นักโภชนาการ กรมอนามัย

โดย ammala เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 16:23 น.

759 0    
แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี) กรมอนามัย แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี) กรมอนามัย

โดย ammala เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 16:21 น.

775 0    
แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จุลชีววิทยา) กรมอนามัย แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จุลชีววิทยา) กรมอนามัย

โดย ammala เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 16:20 น.

750 0    
แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) กรมอนามัย แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) กรมอนามัย

โดย ammala เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 16:18 น.

612 0    
แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย

โดย ammala เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 16:16 น.

722 0    
แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการผู้สูงอายุ แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการผู้สูงอายุ

โดย ammala เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 16:14 น.

663 0    
แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการผู้สูงอายุ แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการผู้สูงอายุ

โดย ammala เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 16:13 น.

821 0    
แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการผู้สูงอายุ แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการผู้สูงอายุ

โดย ammala เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 16:11 น.

660 0    
^