LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2566ศธ.สรุปความเห็น 85.22% ต้องการเปลี่ยนให้ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็นชุดพละ/ชุดนักเรียน หมวก+ผ้าผูกคอ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุด! ที่ ศธ 04002/ว5519 เรื่อง การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6 7018 การปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากร 38ค.(2) 09 ธ.ค. 2566สพฐ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04010 / ว 3419 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เรื่อง แนวทางการมอบหมายการบ้าน 08 ธ.ค. 2566โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2566  08 ธ.ค. 2566โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ประกาศรับครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา 08 ธ.ค. 2566ครูไทย 7.2 แสนคน เป็นหนี้รวมกัน 1.4 ล้านล้านบาท 08 ธ.ค. 2566สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 07 ธ.ค. 2566สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 17 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 07 ธ.ค. 2566“เสมา1”เตรียมแจกของขวัญปีใหม่ให้ครู-นร.-ผู้ปกครอง

เรื่องเล่าดีๆ ที่อยากแบ่งปัน

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
แนวข้อสอบ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง กองทัพเรือ แนวข้อสอบ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง กองทัพเรือ

โดย ammala เมื่อ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 09:26 น.

581 0    
แนวข้อสอบ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน กองทัพเรือ แนวข้อสอบ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน กองทัพเรือ

โดย ammala เมื่อ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 09:25 น.

543 0    
แนวข้อสอบ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง กองทัพเรือ แนวข้อสอบ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง กองทัพเรือ

โดย ammala เมื่อ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 09:24 น.

602 0    
แนวข้อสอบ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการบัญชี กองทัพเรือ แนวข้อสอบ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการบัญชี กองทัพเรือ

โดย ammala เมื่อ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 09:18 น.

787 0    
แนวข้อสอบ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ กองทัพเรือ แนวข้อสอบ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ กองทัพเรือ

โดย ammala เมื่อ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 09:17 น.

670 0    
แนวข้อสอบ ปวส. ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไปรษณีย์ไทย แนวข้อสอบ ปวส. ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไปรษณีย์ไทย

โดย ammala เมื่อ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 09:16 น.

706 0    
แนวข้อสอบ ปวส. ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ ไปรษณีย์ไทย แนวข้อสอบ ปวส. ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ ไปรษณีย์ไทย

โดย ammala เมื่อ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 09:14 น.

553 0    
แนวข้อสอบ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานไปรษณีย์ ไปรษณีย์ไทย แนวข้อสอบ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานไปรษณีย์ ไปรษณีย์ไทย

โดย ammala เมื่อ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 09:13 น.

664 0    
แนวข้อสอบ ปริญญาตรี ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ ไปรษณีย์ไทย แนวข้อสอบ ปริญญาตรี ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ ไปรษณีย์ไทย

โดย ammala เมื่อ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 09:12 น.

631 0    
แนวข้อสอบ ปริญญาตรี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ไปรษณีย์ไทย แนวข้อสอบ ปริญญาตรี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ไปรษณีย์ไทย

โดย ammala เมื่อ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 09:10 น.

707 0    
แนวข้อสอบ ปริญญาตรี ฝ่ายตลาดขนส่ง ไปรษณีย์ไทย แนวข้อสอบ ปริญญาตรี ฝ่ายตลาดขนส่ง ไปรษณีย์ไทย

โดย ammala เมื่อ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 09:09 น.

512 0    
แนวข้อสอบ ปริญญาโท ฝ่ายตลาดขนส่ง ไปรษณีย์ไทย แนวข้อสอบ ปริญญาโท ฝ่ายตลาดขนส่ง ไปรษณีย์ไทย

โดย ammala เมื่อ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 09:08 น.

759 0    
แนวข้อสอบ ปริญญาโท ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ ไปรษณีย์ไทย แนวข้อสอบ ปริญญาโท ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ ไปรษณีย์ไทย

โดย ammala เมื่อ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 09:07 น.

731 0    
แนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม แนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม

โดย ammala เมื่อ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 09:05 น.

648 0    
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นค แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นค

โดย ammala เมื่อ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 09:04 น.

684 0    
แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

โดย ammala เมื่อ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 09:03 น.

649 0    
แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดย ammala เมื่อ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 09:02 น.

675 0    
สรุปแนวข้อสอบ(พร้อมเฉลย) ปริญญาตรีสังกัดสำนักงานไปรษณีย์ ไปรษณีย สรุปแนวข้อสอบ(พร้อมเฉลย) ปริญญาตรีสังกัดสำนักงานไปรษณีย์ ไปรษณีย

โดย mpgov888 เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 17:36 น.

660 0    
สรุปแนวข้อสอบ(พร้อมเฉลย) ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒ สรุปแนวข้อสอบ(พร้อมเฉลย) ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒ

โดย mpgov888 เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 17:36 น.

682 0    
สรุปแนวข้อสอบ(พร้อมเฉลย) เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสั สรุปแนวข้อสอบ(พร้อมเฉลย) เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสั

โดย mpgov888 เมื่อ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 17:35 น.

627 0    
^