LASTEST NEWS

24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 4 ระดับ สอบผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทันที 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา เเละวันเข้าพรรษา 15 ข้อ ทำผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ศธ.ชง 4 มาตรการ เยียวยา ลดค่าใช้จ่าย นักเรียน ผู้ปกครอง 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564" ทำผ่านเกณฑ์ 75% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "รู้รักษ์ภาษาไทย รู้ใช้อย่างถูกต้อง" ทำผ่านเกณฑ์ 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ดร.รัชชัยย์ ฯ เสนอ ศธ ปรับลดหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23 ก.ค. 2564ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม 23 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 23 ก.ค. 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู 82 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 22 ก.ค. 2564รร.เอกชนก็น่าเห็นใจ "ปลัดศธ." ชี้ผปค.ค้างค่าเทอมอื้อ รร.ต้องแบกเงินเดือนครูทุกเดือน

ห้องพนักงานราชการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
[NEW]#แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์ [NEW]#แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 13:37 น.

741 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์ [NEW]#แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 13:31 น.

633 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ สตง. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน(ดำเนินงาน) [NEW]#แนวข้อสอบ สตง. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน(ดำเนินงาน)

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 13:24 น.

752 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) สตง. [NEW]#แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) สตง.

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 13:16 น.

705 0    
[NEW]#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จำหน่าย องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จำหน่าย องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 11:56 น.

712 0    
[NEW]#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 11:46 น.

889 0    
[NEW]#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 11:38 น.

934 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 11:35 น.

928 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนิติกร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบนิติกร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 11:29 น.

876 0    
[NEW]#แนวข้อสอบผู้ตรวจสอบภายใน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบผู้ตรวจสอบภายใน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 11:18 น.

722 0    
[NEW]#แนวข้อสอบพนักงานธุรการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบพนักงานธุรการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 10:48 น.

672 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนักการตลาด องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบนักการตลาด องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 10:41 น.

614 0    
[NEW]#แนวข้อสอบวิศวกร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบวิศวกร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 10:38 น.

591 0    
[NEW]#แนวข้อสอบตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (อิเล็กทรอนิกส์) [NEW]#แนวข้อสอบตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (อิเล็กทรอนิกส์)

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 10:27 น.

899 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (เครื่องกล) กรมพัฒนาพลังฯ [NEW]#แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (เครื่องกล) กรมพัฒนาพลังฯ

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 10:25 น.

869 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ไฟฟ้า) กรมพัฒนาพลังงานฯ [NEW]#แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ไฟฟ้า) กรมพัฒนาพลังงานฯ

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 09:58 น.

898 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน [NEW]#แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 09:51 น.

892 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ [NEW]#แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 09:42 น.

985 0    
[NEW]#แนวข้อสอบกศน. ตำบล [NEW]#แนวข้อสอบกศน. ตำบล

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 09:31 น.

913 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ สำนักงาน กศน. [NEW]#แนวข้อสอบ สำนักงาน กศน.

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 09:28 น.

855 0    
^