LASTEST NEWS

21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 20 ก.พ. 2567สพฐ.เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รับสมัคร 14-20 มี.ค.2567 19 ก.พ. 2567โครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2567 มาแล้ว เรียนจบได้บรรจุเป็นข้าราชการครูทันที! สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 

ห้องพนักงานราชการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
[NEW]#แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์ [NEW]#แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 13:37 น.

1,248 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์ [NEW]#แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 13:31 น.

1,043 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ สตง. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน(ดำเนินงาน) [NEW]#แนวข้อสอบ สตง. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน(ดำเนินงาน)

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 13:24 น.

1,117 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) สตง. [NEW]#แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) สตง.

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 13:16 น.

1,080 0    
[NEW]#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จำหน่าย องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จำหน่าย องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 11:56 น.

1,078 0    
[NEW]#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 11:46 น.

1,287 0    
[NEW]#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 11:38 น.

1,402 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 11:35 น.

1,278 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนิติกร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบนิติกร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 11:29 น.

1,252 0    
[NEW]#แนวข้อสอบผู้ตรวจสอบภายใน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบผู้ตรวจสอบภายใน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 11:18 น.

1,073 0    
[NEW]#แนวข้อสอบพนักงานธุรการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบพนักงานธุรการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 10:48 น.

1,079 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนักการตลาด องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบนักการตลาด องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 10:41 น.

972 0    
[NEW]#แนวข้อสอบวิศวกร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบวิศวกร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 10:38 น.

960 0    
[NEW]#แนวข้อสอบตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (อิเล็กทรอนิกส์) [NEW]#แนวข้อสอบตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (อิเล็กทรอนิกส์)

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 10:27 น.

1,331 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (เครื่องกล) กรมพัฒนาพลังฯ [NEW]#แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (เครื่องกล) กรมพัฒนาพลังฯ

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 10:25 น.

1,257 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ไฟฟ้า) กรมพัฒนาพลังงานฯ [NEW]#แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ไฟฟ้า) กรมพัฒนาพลังงานฯ

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 09:58 น.

1,273 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน [NEW]#แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 09:51 น.

1,245 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ [NEW]#แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 09:42 น.

1,393 0    
[NEW]#แนวข้อสอบกศน. ตำบล [NEW]#แนวข้อสอบกศน. ตำบล

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 09:31 น.

1,292 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ สำนักงาน กศน. [NEW]#แนวข้อสอบ สำนักงาน กศน.

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 09:28 น.

1,227 0    
^