LASTEST NEWS

20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 มิ.ย. 2567การ์ดอย่าตก! ศธ.เตือนโควิดวกกลับมาได้ทุกเมื่อ ย้ำโรงเรียนคัดกรองทุกเช้า 19 มิ.ย. 2567ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... 18 มิ.ย. 2567ด่วนที่สุด!! สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) 18 มิ.ย. 2567หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 18 มิ.ย. 2567ข่าวดี ! สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา รายงานตัว 25 มิ.ย.2567

ห้องพนักงานราชการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
[NEW]#แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์ [NEW]#แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์

โดย sobtidthai@gmail.com เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 13:37 น.

1,295 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์ [NEW]#แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์

โดย sobtidthai@gmail.com เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 13:31 น.

1,087 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ สตง. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน(ดำเนินงาน) [NEW]#แนวข้อสอบ สตง. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน(ดำเนินงาน)

โดย sobtidthai@gmail.com เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 13:24 น.

1,159 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) สตง. [NEW]#แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) สตง.

โดย sobtidthai@gmail.com เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 13:16 น.

1,126 0    
[NEW]#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จำหน่าย องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จำหน่าย องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai@gmail.com เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 11:56 น.

1,122 0    
[NEW]#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai@gmail.com เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 11:46 น.

1,325 0    
[NEW]#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai@gmail.com เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 11:38 น.

1,443 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai@gmail.com เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 11:35 น.

1,325 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนิติกร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบนิติกร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai@gmail.com เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 11:29 น.

1,295 0    
[NEW]#แนวข้อสอบผู้ตรวจสอบภายใน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบผู้ตรวจสอบภายใน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai@gmail.com เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 11:18 น.

1,115 0    
[NEW]#แนวข้อสอบพนักงานธุรการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบพนักงานธุรการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai@gmail.com เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 10:48 น.

1,128 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนักการตลาด องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบนักการตลาด องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai@gmail.com เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 10:41 น.

1,018 0    
[NEW]#แนวข้อสอบวิศวกร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต [NEW]#แนวข้อสอบวิศวกร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย sobtidthai@gmail.com เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 10:38 น.

1,004 0    
[NEW]#แนวข้อสอบตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (อิเล็กทรอนิกส์) [NEW]#แนวข้อสอบตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (อิเล็กทรอนิกส์)

โดย sobtidthai@gmail.com เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 10:27 น.

1,408 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (เครื่องกล) กรมพัฒนาพลังฯ [NEW]#แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (เครื่องกล) กรมพัฒนาพลังฯ

โดย sobtidthai@gmail.com เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 10:25 น.

1,307 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ไฟฟ้า) กรมพัฒนาพลังงานฯ [NEW]#แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ไฟฟ้า) กรมพัฒนาพลังงานฯ

โดย sobtidthai@gmail.com เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 09:58 น.

1,312 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน [NEW]#แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

โดย sobtidthai@gmail.com เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 09:51 น.

1,294 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ [NEW]#แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

โดย sobtidthai@gmail.com เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 09:42 น.

1,440 0    
[NEW]#แนวข้อสอบกศน. ตำบล [NEW]#แนวข้อสอบกศน. ตำบล

โดย sobtidthai@gmail.com เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 09:31 น.

1,333 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ สำนักงาน กศน. [NEW]#แนวข้อสอบ สำนักงาน กศน.

โดย sobtidthai@gmail.com เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 09:28 น.

1,271 0    
^