LASTEST NEWS

24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 4 ระดับ สอบผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทันที 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา เเละวันเข้าพรรษา 15 ข้อ ทำผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ศธ.ชง 4 มาตรการ เยียวยา ลดค่าใช้จ่าย นักเรียน ผู้ปกครอง 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564" ทำผ่านเกณฑ์ 75% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "รู้รักษ์ภาษาไทย รู้ใช้อย่างถูกต้อง" ทำผ่านเกณฑ์ 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ดร.รัชชัยย์ ฯ เสนอ ศธ ปรับลดหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23 ก.ค. 2564ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม 23 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 23 ก.ค. 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู 82 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 22 ก.ค. 2564รร.เอกชนก็น่าเห็นใจ "ปลัดศธ." ชี้ผปค.ค้างค่าเทอมอื้อ รร.ต้องแบกเงินเดือนครูทุกเดือน

ห้องพนักงานราชการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
[[ แนวข้อสอบนักวิชาการประมง พร้อมเฉลย ]] [[ แนวข้อสอบนักวิชาการประมง พร้อมเฉลย ]]

โดย Toptest เมื่อ 28 ก.ค. 2559 เวลา 00:40 น.

765 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ พนักงานวางแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [NEW]#แนวข้อสอบ พนักงานวางแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 16:58 น.

890 0    
[NEW]#แนวข้อสอบพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ททท. [NEW]#แนวข้อสอบพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ททท.

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 16:55 น.

897 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ พนักงานพัสดุ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [NEW]#แนวข้อสอบ พนักงานพัสดุ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 16:50 น.

864 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ พนักงานบริหารทั่วไป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [NEW]#แนวข้อสอบ พนักงานบริหารทั่วไป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 16:45 น.

1,301 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ พนักงานงบประมาณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [NEW]#แนวข้อสอบ พนักงานงบประมาณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 16:41 น.

915 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ พนักงานการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [NEW]#แนวข้อสอบ พนักงานการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 16:38 น.

836 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ พนักงานการเงิน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [NEW]#แนวข้อสอบ พนักงานการเงิน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 16:35 น.

857 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ บุคลากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [NEW]#แนวข้อสอบ บุคลากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 16:31 น.

832 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [NEW]#แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 16:26 น.

656 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ นิติกร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [NEW]#แนวข้อสอบ นิติกร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 16:21 น.

628 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ นักออกแบบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [NEW]#แนวข้อสอบ นักออกแบบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 16:17 น.

645 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ นักสถิติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [NEW]#แนวข้อสอบ นักสถิติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 16:14 น.

663 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนักวิชาการกลุ่มงานบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไท [NEW]#แนวข้อสอบนักวิชาการกลุ่มงานบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไท

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 16:11 น.

628 0    
[NEW]#แนวข้อสอบนักวิชาการ กลุ่มงานนโยบายและแผน [NEW]#แนวข้อสอบนักวิชาการ กลุ่มงานนโยบายและแผน

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 16:06 น.

624 0    
[NEW]#แนวข้อสอบ นักบัญชี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [NEW]#แนวข้อสอบ นักบัญชี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 16:03 น.

647 0    
[NEW]#แนวข้อสอบกรมวิทยุการบิน ตำแหน่งสถาปนิก [NEW]#แนวข้อสอบกรมวิทยุการบิน ตำแหน่งสถาปนิก

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 15:56 น.

679 0    
[NEW]#แนวข้อสอบกรมวิทยุการบิน (รหัสตำแหน่งที04) วิศวกรแบบแผนฯ [NEW]#แนวข้อสอบกรมวิทยุการบิน (รหัสตำแหน่งที04) วิศวกรแบบแผนฯ

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 15:50 น.

680 0    
[NEW]#แนวข้อสอบกรมวิทยุการบิน (รหัสตำแหน่งที่ 03)วิศวกรแบบแผน [NEW]#แนวข้อสอบกรมวิทยุการบิน (รหัสตำแหน่งที่ 03)วิศวกรแบบแผน

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 15:40 น.

651 0    
[NEW]#แนวข้อสอบกรมวิทยุการบินตำแหน่งวิศวกรอากาศยาน(รหัสตำแหน่ง02 [NEW]#แนวข้อสอบกรมวิทยุการบินตำแหน่งวิศวกรอากาศยาน(รหัสตำแหน่ง02

โดย sobtidthai เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 15:31 น.

649 0    
^