LASTEST NEWS

20 พ.ค. 2562สถ.เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ข้าราชการ-พนง.ส่วนท้องถิ่น รอบใหม่ถึง 31 พ.ค.นี้ 20 พ.ค. 2562“สสวท.”ชวนคุณครูดาวน์โหลดคู่มือคณิตประถมฯ 20 พ.ค. 256229 พ.ค.นี้ สถ.เรียกผู้สอบรายงานตัว บรรจุเป็น ขรก.ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 20 พ.ค. 2562อธิบดีสถ.ร่อนหนังสือแจ้งทุกจังหวัด เบรก.ขรก.เอี่ยวติวสอบท้องถิ่น ชี้เพื่อความเป็นกลาง-ภาพลักษณ์ที่ดี 20 พ.ค. 2562สพป.ชุมพร เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 5 อัตรา สมัคร 21-27 พ.ค.2562 20 พ.ค. 2562สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 55 อัตรา สมัคร 20 พ.ค.-3 มิ.ย.2562 20 พ.ค. 2562โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 19 พ.ค. 2562ประกาศแล้ว! ผลการทดสอบ DLTV TELETRAINING เช็ครายชื่อผู้สอบผ่าน และพิมพ์เกียรติบัตร ที่นี่ 18 พ.ค. 2562วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 18 พ.ค. 2562โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับสมัคร บุคคลชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาจีน

โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 26 เม.ย. – 3 พ.ค.2562

  • 20 เม.ย. 2562 เวลา 20:29 น.
  • 3,422 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 26 เม.ย. – 3 พ.ค.2562
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ชั่วคราว  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,190 บาท
2) สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,190 บาท


2. คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู หรือตามกฎหมายอื่น
6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
7) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
11) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
12) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
13) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตรงตามที่ระบุไว้ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


4. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1) ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเคมี
2) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


5. ระยะเวลาการจ้าง
1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 – 30 เมษายน 2563
2) สาขาวิชาเคมี ระยะเวลาการจ้าง 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562
 

6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 ในเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น.) ณ งานธุรการ สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม


7. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
1)  สำเนาคุณวุฒิ (พร้อมฉบับจริง)    จำนวน  1 ฉบับ
2)  สำเนาแสดงผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript Records)    จำนวน  1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)    จำนวน  1 ฉบับ
4)  สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง)    จำนวน  1 ฉบับ
5)  สำเนาใบประกอบการวิชาชีพครู (พร้อมฉบับจริง)    จำนวน  1 ฉบับ
6)  สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)    จำนวน  1 ฉบับ
7) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ    จำนวน  1 ฉบับ
8)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
9)  เอกสารอื่นๆ เช่น  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  สำเนาใบทะเบียนสมรส (พร้อมฉบับจริง) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย 

8.ประกาศผลการสอบคัดเลือก
1)   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง   ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์ www.pks.ac.th
2) รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

ข้อมูลการติดต่อ 
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ที่อยู่ : 210 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-711453 โทรสาร : 056-722208

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
 
Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^