LASTEST NEWS

20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 มิ.ย. 2567การ์ดอย่าตก! ศธ.เตือนโควิดวกกลับมาได้ทุกเมื่อ ย้ำโรงเรียนคัดกรองทุกเช้า 19 มิ.ย. 2567ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... 18 มิ.ย. 2567ด่วนที่สุด!! สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) 18 มิ.ย. 2567หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 18 มิ.ย. 2567ข่าวดี ! สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา รายงานตัว 25 มิ.ย.2567

โรงเรียนหนองไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 10,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤษภาคม พ.ศ.2567

  • 03 พ.ค. 2567 เวลา 22:10 น.
  • 1,808
โรงเรียนหนองไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 10,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤษภาคม พ.ศ.2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนหนองไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 10,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤษภาคม พ.ศ.2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนหนองไผ่

ประกาศโรงเรียนหนองไผ่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
      เงินเดือน 10,000.-บาท

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.7 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
2.8 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.9 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาการสอนคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
4. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
4.1 ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์
4.2 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. ระยะเวลาจ้าง
จ้างระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

6. หลักฐานประกอบการสมัคร
6.1 ใบสมัคร ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนหนองไผ่ www.nongphai.ac.th
6.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ใส่เสื้อสีสุภาพไม่มีลวดลายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
6.3 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
6.4 สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
6.5 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
6.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
6.7 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
6.8 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
6.9 หนังสือรับรองการผ่านงานซึ่งออกโดยมีนายจ้างรับรอง(ถ้ามี)

7. กาหนดการรับสมัคร
ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนหนองไผ่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ภายในเวลา 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
 
  • 03 พ.ค. 2567 เวลา 22:10 น.
  • 1,808

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^