LASTEST NEWS

20 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! สพฐ.มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2) 20 พ.ค. 2567สพป.ระยอง เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 5 จำนวน 34 อัตรา - รายงานตัว 28 พ.ค.2567 19 พ.ค. 2567(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิม.6 - ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 พ.ค. 2567‘สิริพงศ์’ แจงชัดประกาศยกเว้น/ผ่อนผันแต่งเครื่องแบบนักเรียน เพื่อลดความเดือดร้อนผู้ปกครอง ไม่ได้สั่งยกเลิกชุดนักเรียน 18 พ.ค. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ “ครู-นร.” เฮ! สพฐ.กำชับทุกโรงเรียน “ลดการบ้าน” 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ สพฐ.กำชับโรงเรียน “ลดการบ้าน-ลดประเมิน” สร้างความสุขนักเรียน-ครู 17 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! รมว.ศธ. แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน 16 พ.ค. 2567กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 - 18 มิถุนายน 2567 16 พ.ค. 2567โรงเรียนวัดสํานักบก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนบัวใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 18,000 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 26 เมษายน พ.ศ.2567

  • 17 เม.ย. 2567 เวลา 17:33 น.
  • 3,880
โรงเรียนบัวใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 18,000 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 26 เมษายน พ.ศ.2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบัวใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 18,000 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 26 เมษายน พ.ศ.2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ (ครูสอนภาษาจีน)

ด้วย โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามโตรงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาจีน มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
 1.1 พนักงานจ้างเหมาบริการสอนวิชาเอกภาษาจีน (ครูสอนภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติ
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามข้อ 4 ตามแห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2547 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกินหกสิบปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
- ติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
 (7) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (9) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 2.2.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) ดังนี้
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกภาษาจีน หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
(2) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และยังไม่หมดอายุโดยนับจากวันรับสมัครวันสุดท้าย
(3) มีใบรับรองหรือผลสอบวัดระดับความรู้ HSK ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

 2.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 (1) ปฏิบัติหน้าที่การสอนรายวิชาภาษาจีน จำนวน 21 ชั่วโมง/สัปดาห์
 (2) ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น
 (3) ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน
 (4) ปฏิบัติหน้าที่ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 กิจกรรม
 (5) ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาชุมนุม และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาจีน
 (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง)
 3.1 อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างเหมาบริการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เดือนละ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ยกเว้นเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปีงบประมาณ

4. วัน เวลา และสถานที่สมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ณ โรงเรียนบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และแบบออนไลน์ทางเพจโรงเรียนบัวใหญ่ (Facebook Page) ตั้งแต่วันที่ 17 – 26 เมษายน พ.ศ.2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-461569 หรือ 044-462693


รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 17 เม.ย. 2567 เวลา 17:33 น.
  • 3,880

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^