LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2566ศธ.สรุปความเห็น 85.22% ต้องการเปลี่ยนให้ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็นชุดพละ/ชุดนักเรียน หมวก+ผ้าผูกคอ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุด! ที่ ศธ 04002/ว5519 เรื่อง การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6 7018 การปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากร 38ค.(2) 09 ธ.ค. 2566สพฐ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04010 / ว 3419 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เรื่อง แนวทางการมอบหมายการบ้าน 08 ธ.ค. 2566โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2566  08 ธ.ค. 2566โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ประกาศรับครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา 08 ธ.ค. 2566ครูไทย 7.2 แสนคน เป็นหนี้รวมกัน 1.4 ล้านล้านบาท 08 ธ.ค. 2566สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 07 ธ.ค. 2566สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 17 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 07 ธ.ค. 2566“เสมา1”เตรียมแจกของขวัญปีใหม่ให้ครู-นร.-ผู้ปกครอง

โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตราจ้าง เงินเดือน 9,000-15,800 บาท

  • 30 ก.ย. 2566 เวลา 21:48 น.
  • 6,063
โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตราจ้าง เงินเดือน 9,000-15,800 บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตราจ้าง เงินเดือน 9,000-15,800 บาท ตั้งแต่บัดนี้-5 ต.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสิงห์สมุทร

ประกาศโรงเรียนสิงห์สมุทร
ที่ 22/2566
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 3 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 7 อัตรา

ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 624 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2546 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร/รายละเอียดการจ้าง
     1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา เอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา และเอกภาษาไทย 1 อัตรา
            1.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 3o แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
            1.1.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค/ ก.ค.ศ. ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเดิมกำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
            1.1.3 เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้
            1.1.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
            1.1.5 มีใบประกอบวิชาชีพครู
            1.1.6 ค่าจ้าง 15,800 บาท/เดือน

     1.2 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน)
            1.2.1 มีสัญชาติไทย
            1.2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
            1.2.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
            1.2.4 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
            1.2.5 มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี
            1.2.6 ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลทุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

     1.3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
            1.3.1 มีสัญชาติไทย
            1.3.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
            1.ตถ.3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
            1.3.4 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
            1.3.5 ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อนเว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลทุโทษ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            1.3.6 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
            1.3.7 ค่าจ้าง 10,000 บาท

     1.4 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
            1.4.1 มีสัญชาติไทย
            1.4.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
            14.3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
            1.4.4 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
            1.4.5 ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลทุโทษ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            1.4.6 หากมีประสบการณ์งานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
            1.4.7 ค่าจ้าง 9,000 บาท

2. หลักฐานการสมัคร
     2.1 สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
     2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
     2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
     2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (หน้าตรง ไม่สวมแว่น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
     2.5ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
     2.6 หลักฐานอื่นๆ พร้อมสำเนา เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใบทะเบียนสมรส เป็นต้น

3. วันเวลา สถานที่รับสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 5 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ ป้ายประกาศหน้าห้องธุรการ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสิงห์สมุทร และเว็บไชต์โรงเรียนสิงห์สมุทร
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 30 ก.ย. 2566 เวลา 21:48 น.
  • 6,063

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^