LASTEST NEWS

16 มิ.ย. 2567โรงเรียนสามโคก รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 9,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567

  • 03 พ.ค. 2567 เวลา 21:52 น.
  • 746
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 9,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 9,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร

ด้วย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดั่งต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
ตำแหน่ง ครูสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.1 สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชา สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์
1.2 ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
1.3 ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 (เฉพาะเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 จ่ายค่าจ้างครึ่งเดือน จำนวนเงิน 4,500 บาท)

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร ตำแหน่ง ครูสอนคณิตศาสตร์
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 - 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

***ในกรณีตรวจสอบประวัติ แล้วพบว่าเป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา โรงเรียนมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างและจะไม่จ่ายค่าจ้าง โดยผู้ถูกบอกเลิกสัญญาจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากผู้ว่าจ้าง
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 ตำแหน่ง ครูสอนคณิตศาสตร์
(1) มีความรู้ความสามารถในการดูแลเด็กและเอาใจใส่เด็ก
(2) สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชา สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์
(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว
(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารได้ที่ห้องบริหารงานบุคคล อาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น.ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
 
  • 03 พ.ค. 2567 เวลา 21:52 น.
  • 746

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^