LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2566ศธ.สรุปความเห็น 85.22% ต้องการเปลี่ยนให้ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็นชุดพละ/ชุดนักเรียน หมวก+ผ้าผูกคอ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุด! ที่ ศธ 04002/ว5519 เรื่อง การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6 7018 การปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากร 38ค.(2) 09 ธ.ค. 2566สพฐ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04010 / ว 3419 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เรื่อง แนวทางการมอบหมายการบ้าน 08 ธ.ค. 2566โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2566  08 ธ.ค. 2566โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ประกาศรับครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา 08 ธ.ค. 2566ครูไทย 7.2 แสนคน เป็นหนี้รวมกัน 1.4 ล้านล้านบาท 08 ธ.ค. 2566สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 07 ธ.ค. 2566สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 17 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 07 ธ.ค. 2566“เสมา1”เตรียมแจกของขวัญปีใหม่ให้ครู-นร.-ผู้ปกครอง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-1 ต.ค.

  • 26 ก.ย. 2566 เวลา 11:36 น.
  • 6,510
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-1 ต.ค.

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-1 ต.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2566

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
 1.1 ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ต่อเดือน
 1.2 ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ต่อเดือน
 1.3 ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ต่อเดือน

2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา พลศึกษา
 2.1 จบการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี หรือปริญญาโท สาขา พลศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2.2 ได้รับวุฒิปริญญาทางการศึกษาตรงตามวิชาเอกที่กำหนดในประกาศ และ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.เดิมรับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2.3 เพศชาย มีสัญชาติไทย
 2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 2.5 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
 2.6 มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรืออุปสรรคต่อการทำงาน เช่น ความโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคตาบอดสี
 2.7 สามารถสอนได้ทั้งวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 2.7 มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา และถ้ามีความชำนาญทางด้านวอลเลย์บอลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2.8 มีประสบการณ์ทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล กำกับ ฝึกสอน ควบคุม นักกีฬา และสามารถนอนหอพักในได้ในบางโอกาส

3. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
 3.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 3.2 มีใบประกอบวิชาชีพครู
 3.3 มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 3.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
 3.5 มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 3.6 มีวินัย ตรงต่อเวลา ทัศนคติที่ดีต่องานราชการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานบริการ
 2.7 สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
 2.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ได้รับมอบหมายตามภารกิจ

4. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น
 4.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หรืออักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น สื่อสารและใช้ภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีมีความประพฤติเรียบร้อยดี
 4.2 เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี
 4.3 มีผลสอบ JLPT ไม่ต่ำกว่า N3
 4.4 สามารถสอนตามตามตารางที่โรงเรียนกำหนด และรวมภาระงานอื่น ๆ ไม่เกิน 20 คาบ/สัปดาห์
 4.5 สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการสอนได้ ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้
 4.6 มีใบประกอบวิชาชีพครู
 4.7 มีวินัย ตรงต่อเวลา ทัศนคติที่ดีต่องานราชการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานบริการ
 4.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ได้รับมอบหมายตามภารกิจ

 5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม  2566 ทางอีเมล personal.hwn@gmail.com (ไม่เว้นวันหยุดราชการในกรณีสมัครทางอีเมล)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 26 ก.ย. 2566 เวลา 11:36 น.
  • 6,510

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^