LASTEST NEWS

21 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-27  มิถุนายน  2567  21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู ทุกสาขาวิชาเอก 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.2567 21 มิ.ย. 2567เร่ง ก.ค.ศ.กำหนดตำแหน่งลงโครงสร้างใหม่ สกร. 21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567สกศ. ตั้งวงถกเครียด ปรับนโยบายการทดสอบโอเน็ต 20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท บัดนี้-23 ส.ค.

  • 02 ส.ค. 2566 เวลา 12:17 น.
  • 12,528
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท บัดนี้-23 ส.ค.

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 5 นครเชียงราย 
ด้วยโรงเรียนเทศบาล 6 นครเขียงราย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
3. ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก
1. เพศ ชาย/หญิง
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
3. มีสัญชาติไทย
4. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
5. สุขภาพ-ร่างกาย แข็งแรง
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
7. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อุทิศเวลาในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดี ในการทำงานและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน

คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูวิชาเคมี และตำแหน่ง ผู้ช่วยครูวิชากาษาจีน
1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่น ก.จ..ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และเป็นผู้มีคุณวุฒิ
กลุ่มวิชา หรือทางสาขาวิชาในสาขาที่เปีดรับสมัคร
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
3. ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
5. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
1. คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียน
4. มีความสามารถด้านการใช้เครื่องมือสื่อสาร

คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
1. คุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือทุกสาขา
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
3. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดังต่อไปนี้
     3.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ ทั้งระบบ e- office และ Microsoft Office เป็นอย่างดี และการทำลายเอกสาร
     3.2 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูลการสำรวจและบันทึกข้อมูลจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่ง และรับข้อมูลในระบบ ICT
     3.3 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่น ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
     3.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

4. งานการประสาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการ และจัดทำเอกสารครูชาวต่างชาติ ดังนี้
     4.1 การสัญญาจ้างครูชาวต่างชาติ ฉบับภาษาอังกฤษ
     4.2 การทำแบบฟอร์มสลักตราสาร
     4.3 ดำเนินการแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
     4.4 การลงตรา NON-B Visa
     4.5 การขอใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ
     4.6 การยื่นภาษีบุคคล ชาวต่างประเทศ
     4.7 การขอ Teacher License
     4.8 การขอ Work Permit
     4.9 การตรวจสอบประวัติ ด้านอาชญากรรม

การสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูวิชาเคมี และผู้ช่วยครูวิชาภาษาจีน
- สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
- สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
- สอบสัมภาษณ์

การรับสมัคร
- สมัครวันที่ 31 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่รับสมัคร
- ห้องธุรการ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (สมัครด้วยตนเอง) โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
  • 02 ส.ค. 2566 เวลา 12:17 น.
  • 12,528

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^