LASTEST NEWS

28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นครราชสีมา เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 2 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.กรุงเทพมหานคร - ผลย้ายครู 2566 สพป.กรุงเทพมหานคร 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ขอนแก่น เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ขอนแก่น เขต 3 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.นราธิวาส เขต 2 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ปทุมธานี - ผลย้ายครู 2566 สพม.ปทุมธานี 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 28 ก.ย. 2566สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. สุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 5 อัตรา - รายงานตัว 11 ต.ค.66 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

โรงเรียนวัดลำน้ำ (กัลยาณราษฎร์บำรุง) รับสมัครครูเอกวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 7,000.-บาท

  • 04 มิ.ย. 2566 เวลา 11:24 น.
  • 2,785
โรงเรียนวัดลำน้ำ (กัลยาณราษฎร์บำรุง) รับสมัครครูเอกวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 7,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดลำน้ำ (กัลยาณราษฎร์บำรุง) รับสมัครครูเอกวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 7,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดลำน้ำ (กัลยาณราษฎร์บำรุง)

ประกาศโรงเรียนวัดลำน้ำ (กัลยาณราษฎร์บำรุง)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โดยวิธีจ้างเหมาบริการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ด้วยโรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โดยวิธี จ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมี รายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 7,000 บาท/เดือน
ลักษณะการจ้าง โดยวิธีจ้างเหมาบริการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง


2.1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่โรงเรียนประการรับสมัคร
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอยวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งทางคุรุสภาออกให้

3. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนวัดลำน้ำ (กัลยาณราษฎร์บำรุง)ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 2 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
  • 04 มิ.ย. 2566 เวลา 11:24 น.
  • 2,785

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <