LASTEST NEWS

20 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! สพฐ.มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2) 20 พ.ค. 2567สพป.ระยอง เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 5 จำนวน 34 อัตรา - รายงานตัว 28 พ.ค.2567 19 พ.ค. 2567(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิม.6 - ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 พ.ค. 2567‘สิริพงศ์’ แจงชัดประกาศยกเว้น/ผ่อนผันแต่งเครื่องแบบนักเรียน เพื่อลดความเดือดร้อนผู้ปกครอง ไม่ได้สั่งยกเลิกชุดนักเรียน 18 พ.ค. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ “ครู-นร.” เฮ! สพฐ.กำชับทุกโรงเรียน “ลดการบ้าน” 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ สพฐ.กำชับโรงเรียน “ลดการบ้าน-ลดประเมิน” สร้างความสุขนักเรียน-ครู 17 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! รมว.ศธ. แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน 16 พ.ค. 2567กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 - 18 มิถุนายน 2567 16 พ.ค. 2567โรงเรียนวัดสํานักบก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนบ้านเขาดิน รับสมัครครูอัตราจ้าง ทุกสาขาวิชาเอก เงินเดือน 11,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 24 เมษายน 2567 

  • 10 เม.ย. 2567 เวลา 11:01 น.
  • 9,883
โรงเรียนบ้านเขาดิน รับสมัครครูอัตราจ้าง ทุกสาขาวิชาเอก เงินเดือน 11,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 24 เมษายน 2567 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านเขาดิน รับสมัครครูอัตราจ้าง ทุกสาขาวิชาเอก เงินเดือน 11,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 24 เมษายน 2567 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านเขาดิน

ประกาศโรงเรียนบ้านเขาดิน
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วย โรงเรียนบ้านเขาดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 27/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  จำนวน 1 อัตรา 
   1.1 อัตราจ้างเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และค่าครองชีพ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
   1.2 จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชาเอก จำนวน 1 อัตรา
   1.3 ระยะเวลา 5 เดือน (1 พฤษภาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567) สัญญาปีต่อปี
   1.4 ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรา 5 % จากเงินเดือน 10,000 บาท
หมายเหตุ หากมีประสบการณ์การสอนระดับชั้นอนุบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ    

2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
   2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2.2 มีสัญชาติไทย
   2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   2.4 มีอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
   2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   2.6 เป็นผู้เลื่อมใสในประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
   2.7 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
   2.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
   2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   2.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงาน หรือลูกจ้างองค์กรส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย        

3.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
   มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เพจ Facebook โรงเรียนบ้านเขาดิน พร้อมกรอกข้อมูลตามใบสมัครให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และส่งข้อมูลทาง อีเมล b.k.d.school60@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 เมษายน 2567 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

1.ผช.วัชราภรณ์ ทองสีเข้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน    โทรศัพท์ 083-1122496 
2.ครูกชกร เอี้ยงกุญชร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 081-6637645

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 10 เม.ย. 2567 เวลา 11:01 น.
  • 9,883

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^