LASTEST NEWS

24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 23 มิ.ย. 2567ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 22 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 มิ.ย. 2567โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567  22 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2567  21 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-27  มิถุนายน  2567  21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู ทุกสาขาวิชาเอก 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.2567 21 มิ.ย. 2567เร่ง ก.ค.ศ.กำหนดตำแหน่งลงโครงสร้างใหม่ สกร.

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-9 พ.ค.2566

  • 06 พ.ค. 2566 เวลา 16:19 น.
  • 5,820
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-9 พ.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-9 พฤษภาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

ประกาศโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
(ประเภทจ้างเหมาบริการ)

ด้วยโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา และ ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา 

ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 14006/63034 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ , ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และครูสอนวิชาภาษาไทย ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา
1.1 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
1.2 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
1.3 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูสอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

2. ขอบเขตภารกิจหน้าที่ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
2.1 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.2 ปฏิบัติหน้าที่สอน 5 วันทำการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.30 - 16.30 น.
2.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เอกสารชั้นเรียน เอกสารงานวิชาการ และบันทึกการสอนส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2.4 ประสานงานกับกลุ่มงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างกัลยาณมิตร
2.5 มีความสามารถในการปรับตัวในทุกสถานการณ์ ทำงานมีความเป็นมิตร สุภาพ ต่อเพื่อนร่วมงาน
2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา/วิชาเอกคณิตศาสตร์,วิชาเอกวิทยาศาสตร์,วิชาเอกภาษาไทย หรือวิชาเอกที่ตรงตามชื่อสาชาวิชาที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาลัย อนุมัติการจบหลักสูตรของสถานศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรสภาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัคร

3.2 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศออกเพราะกระทำผิดตามระเบียบ (11) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(13) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร

4. อัตราจ้าง
4.1 ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 15,000 บาท
4.2 ระยะเวลาการจัดจ้าง (จ้างเหมาบริการ 5 เดือน)

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องบริหารงานบุคคล หรือ สมัครออนไลน์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครและแนบเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่ Line : nippichiioo หรือ Email :pichnib2035@gmail.com ดูรายละเอียดหน้าเว็บโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 3-9 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  • 06 พ.ค. 2566 เวลา 16:19 น.
  • 5,820

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^