LASTEST NEWS

24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี รับสมัครงาน 184 อัตรา 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 174 อัตรา สมัครบัดนี้-10 ต.ค.2566 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 สพม.เพชรบุรี - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 2 สพม.เพชรบุรี 23 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 23 ก.ย. 2566ข้าราชการเกษียณปีนี้ 21,233 ราย รับคนละ 1.3 ล้านบาท! กบข. เตรียมจ่ายเงิน 2.7 หมื่นล้าน 23 ก.ย. 2566“เพิ่มพูน” ชี้หนี้ครูเหมือนงูกินหาง 

โรงเรียนบ้านตูแตหรำ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย เงินเดือน 5,000 บาท ตั้งแต่ 24-28 เมษายน 2566

  • 23 เม.ย. 2566 เวลา 11:57 น.
  • 2,580
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย เงินเดือน 5,000 บาท ตั้งแต่ 24-28 เมษายน 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านตูแตหรำ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย เงินเดือน 5,000 บาท ตั้งแต่ 24-28 เมษายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านตูแตหรำ

ประกาศโรงเรียนบ้านตูแตหรำ
เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อคัตเลือกเป็นครูอัตราจ้างสอนชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย
 
ด้วยโรงเรียนบ้านดูแตหรำ หมู่ 12 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสตูล มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างสอนชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4522 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านตูแตหรำ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่ รายละเอียดการจ้างและอัตราค่าจ้าง
ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 5,000 บาท/เดือน (อัตราค่าจ้างห้าพันบาทต่อเดือน)
เริ่มจ้าง วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 - 30 กันยายน 2566)

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก
2.1 เพศชายหรือหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
2.4 มีคุณวุฒิปริญญาตรี วิชาเอก ประถมศึกษา
2.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งออกให้โดย คุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
6.6 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Micr0s0ft 0ffice พื้นฐานได้อย่างดี
2.7 มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษหรือถูกคุมขังยกเว้นกรณีลหุโทษที่กระทำโดยประมาท
2.8 ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานราชการหรือเอกชน
2.9 มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
2.10 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.1 ใบสมัคร (ตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด)
3.2 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.4 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.6 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3.7หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
3.8 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
3.9 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท

4. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐาน ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้าน
ตูแตหรำ หมู่ที่ 12 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 15.30 น. ในวันและเวลา สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-9778904 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Faceb00k : โรงเรียนบ้านตูแตหรำ

5. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งตามที่ประกาศจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสาร
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน (สำเนาถูกต้องทุกฉบับ ในกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัค อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครคัดเลือกเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายใน 29 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ และทาง facebook รร.บ้านตูแตหรำ สพป.สตูล
https://www.facebook.com/tutaerum

7.วัน เวลา และสถานที่พิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนบ้านตูแตหรำจะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-9778904
  • 23 เม.ย. 2566 เวลา 11:57 น.
  • 2,580

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <