LASTEST NEWS

29 พ.ค. 2567สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! 29 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” เผยยังไม่ได้ข้อยุติงบฯแจกแท็บเล็ต !!! รอสภาฯเคาะ 29 พ.ค. 2567ด่วน! ประกาศแล้ว !! เปิดสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ (ว16) 2567 จำนวน 606 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 7-13 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 29 พ.ค. 2567ศธ. เดินหน้า เช่าไอแพด, แท็บเล็ต, โน๊ตบุ๊ก แจกนักเรียน – ครู 6 แสนเครื่อง ปี’68 29 พ.ค. 2567อาชีวะ เตรียมเปิดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย 606 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 7-13 มิ.ย.2567 28 พ.ค. 2567ดัน ผอ.รร.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปราบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา 28 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3216 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ 28 พ.ค. 2567ศธ.เตรียมตั้งผอ.รร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานจนท.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่ 23-29 เม.ย.2566

  • 21 เม.ย. 2566 เวลา 22:11 น.
  • 3,143
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่ 23-29 เม.ย.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่ 23-29 เม.ย.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
   1. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาเกาหลี จำนวน 1 อัตรา
   2. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา    
    3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานในการรับสมัครสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
    2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
          (1) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  
          (2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
          (3) มีความสามารถในการสอนได้เป็นอย่างดี
          (4) มีใบประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุ
          (5) มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
          (6) มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อ
          (7) ไม่เคยถูกพิพากษาของศาลในคดีอาญา
          (8) ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว (กรณีเป็นชาย)
    2.2 หลักฐานในการรับสมัคร
          (1) สำเนาวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาเอกที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
          (2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
          (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
          (4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
          (5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
          (6) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          (7) ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
                ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับและนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วยในวันสอบสัมภาษณ์

     
3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและคุณสมบัติทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
    3.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          (1) ดูแลทำความสะอาดรถยนต์
          (2) ตรวจเช็คความพร้อมระบบเครื่องยนต์และความพร้อมของรถยนต์
          (3) ให้บริการ ข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน ติดต่อราชการทั้งภายนอกและภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
          (4) ตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง ตามระยะเส้นทาง/กม.
          (5) ดูแลทำความสะอาดอาคารและสถานที่ฝ่ายยานพาหนะและปรับปรุงระบบ ภูมิทัศน์ต่าง ๆ
          (6) รายงานข้อมูลการใช้รถและสภาพของรถยนต์ประจำเดือน ต่อหัวหน้างานยานพาหนะให้รับทราบ
          (7) นำรถยนต์ตรวจสภาพ ต่อภาษีประจำปี
          (8) งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่นให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
          (9) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    3.2 คุณสมบัติทั่วไป
          (1) อายุ 20-45 ปี 
          (2) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
          (3) สัญชาติไทย
          (4) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
          (5) มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
          (6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
          (7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
          (8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (9) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          (10) มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่เป็นอย่างดี
          (11) มีความสามารถพิเศษเฉพาะตำแหน่ง
          (12) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

    3.3 หลักฐานในการรับสมัคร
          (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          (2) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
          (3) สำเนาใบรับรองวุฒิทางการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 
          (4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
          (5) สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จำนวน 1 ฉบับ
          (5) หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ 

4. กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
          รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 
  • 21 เม.ย. 2566 เวลา 22:11 น.
  • 3,143

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^