LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2566นิด้าโพลเผย ข้าราชการ 71% ไม่เห็นด้วย ! แบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบ 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ยะลา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ยะลา 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สระแก้ว เขต 1 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 25 ก.ย. 2566ประกาศแล้ว!! ทุนโครงการ สควค. ปี 2567 รับวุฒิ ม.6 เรียน ป.ตรี-โท 75 อัตรา จบแล้วบรรจุทันที! 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566

โรงเรียนบางสะพานวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 17 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 21 เมษายน 2566

  • 15 เม.ย. 2566 เวลา 15:31 น.
  • 17,837
โรงเรียนบางสะพานวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 17 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 21 เมษายน 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบางสะพานวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 17 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 21 เมษายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบางสะพานวิทยา

ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนบางสะพานวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนบางสะพานวิทยา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
    1.1 วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 3 อัตรา
    1.2 วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา
    1.3 วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
    1.4 วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา
    1.5 วิชาเอกเคมี จำนวน 2 อัตรา
    1.6 วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 2 อัตรา
    1.7 วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 อัตรา
    1.8 วิชาเอกวิจัย จำนวน 2 อัตรา

    - อัตราค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท

2. ผู้ที่จะสมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้
    1. มีสัญชาติไทย
    2.มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
    3.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
    4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
    5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
    6.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นหรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
    7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
    8. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    10.ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
    12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
    13. ไม่เป็นผู้คยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

3. คุณสมบัติเฉพาะ
    - จบปริญญาตรี สาขาที่กำหนด เพศชาย/เพศหญิง
       (ถ้าอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณอำเภอทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 21 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการที่ ห้องบุคคล อาคาร 3 โรงเรียนบางสะพานวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032 - 691835, O98-8402658
  • 15 เม.ย. 2566 เวลา 15:31 น.
  • 17,837

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <