LASTEST NEWS

24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี รับสมัครงาน 184 อัตรา 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 174 อัตรา สมัครบัดนี้-10 ต.ค.2566 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 สพม.เพชรบุรี - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 2 สพม.เพชรบุรี 23 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 23 ก.ย. 2566ข้าราชการเกษียณปีนี้ 21,233 ราย รับคนละ 1.3 ล้านบาท! กบข. เตรียมจ่ายเงิน 2.7 หมื่นล้าน 23 ก.ย. 2566“เพิ่มพูน” ชี้หนี้ครูเหมือนงูกินหาง 

โรงเรียนมักกะสันพิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-4 พ.ค. 2566

  • 11 เม.ย. 2566 เวลา 11:39 น.
  • 1,983
โรงเรียนมักกะสันพิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-4 พ.ค. 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนมักกะสันพิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-4 พฤษภาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนมักกะสันพิทยา

ประกาศโรงเรียนมักกะสันพิทยา
เรื่อง  ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนมักกะสันพิทยา แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน  1  อัตรา  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล  ดังนี้

    1.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน  1  อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
         1.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ    จำนวน   1   อัตรา 

    2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
         2.1 คุณสมบัติทั่วไป
              2.1.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
              1) มีสัญชาติไทย
              2) มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
              3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
              4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
              5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
              6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
              7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ    หน่วยงานอื่นของรัฐ

           2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
              1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ในสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
              2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

    3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถกรอกข้อมูลสมัครทางออนไลน์พร้อมแนบไฟล์เอกสารหลักฐานการสมัคร หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมักกะสันพิทยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 - 2528642 ต่อ 14 หรือ 11 , 089 - 7876591 

    4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
        4.1  สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว จำนวน  1  ฉบับ
        4.2  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน  1  ฉบับ
        4.3  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน  1  ฉบับ
        4.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1  ฉบับ
        4.5  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ฉบับ
        4.6  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ 
        4.7  รูปถ่าย ขนาด  1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน  2  รูป 
        
    5.  การยื่นใบสมัคร
        5.1  ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครผ่านออนไลน์ ตาม QR Cord หรือลิงก์ แนบท้ายประกาศ และจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์เอกสารหลักฐานการสมัคร ตามวัน เวลา ที่กำหนด
        5.2  กรณีที่ผู้สมัครประสงค์สมัครสอบด้วยตนเองจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร และลงลายมือชื่อในใบสมัคร ให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตามวัน เวลา ที่กำหนด
 
  • 11 เม.ย. 2566 เวลา 11:39 น.
  • 1,983

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <