LASTEST NEWS

07 ธ.ค. 2566สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ ประกาศรายชื่อสมาชิกใช้สิทธิสรรหาล่วงหน้า เลือกตั้งกรรมการฯ และผู้ตรวจสอบกิจการ 07 ธ.ค. 2566ข่าวด่วน!! สพฐ.เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 76 อัตรา สมัคร 27 ธ.ค.2566 - 18 ม.ค.2567 07 ธ.ค. 2566ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี หยุดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 2 มกราคม 2567 (29 ธ.ค.66 - 2 ม.ค.67) 07 ธ.ค. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย เงินเดือน 15,050-15,800 บาท 07 ธ.ค. 2566สุดจริง !! โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) ประกาศปิด 25 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 รวม 9 วัน 06 ธ.ค. 2566สพป.สิงห์บุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 24 อัตรา - รายงานตัว 8 ธันวาคม 2566 06 ธ.ค. 2566ข่าวดี! สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เผยตำแหน่งว่าง บรรจุครูผู้ช่วย 66 อัตรา 06 ธ.ค. 2566ผลคะแนน PISA นักเรียนไทยร่วง !!! “เพิ่มพูน” สั่งการเร่งยกระดับ ลั่นถ้าไม่ดีขึ้นพร้อมพิจารณาตัวเอง 06 ธ.ค. 2566นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 06 ธ.ค. 2566ด่วน !! ครูผู้ช่วย กทม.สอบ 16-17 ธันวาคม 2566 นี้

โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 15,800 บาท ตั้งแต่ 13-24 มีนาคม 2566

  • 12 มี.ค. 2566 เวลา 11:57 น.
  • 6,690
โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 15,800 บาท ตั้งแต่ 13-24 มีนาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 15,800 บาท ตั้งแต่ 13-24 มีนาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน

ประกาศโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

ด้วย โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน หมู่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,800 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ลักษณะการจ้าง โดยวิธีจ้างเหมาบริการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ระยะเวลาการจ้าง วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566
งบประมาณ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.1.7 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
2.1.8 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2.1.9 มีรายชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตามประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดระยอง 3 คือ เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง ตำบลบ้านแลง ตำบลปากน้ำ ตำบลนาตาขวัญ และตำบลตาขัน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาปฐมวัย อนุบาลศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการโรงเรียน บ้านเขาวังม่าน ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 ถึง 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038-031024, O84-0017980 (ผอ.เกรียงศักดิ์) และ 083-5511666 (ครูกาญจนา)

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ตามแนบท้ายประกาศนี้)
4.2 สำเนาปริญญาบัตหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ
4.6 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
4.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4.8 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่าย
ครั้งเดียวกัน จำนวน 2 รูป
4.9 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ฉบับ
** เอกสารที่เป็นฉบับสำเนา ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด
5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก กายในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่โรงเรียนบ้านเขา วังม่านและเพจ Facebook โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน จังหวัดระยอง
 
  • 12 มี.ค. 2566 เวลา 11:57 น.
  • 6,690

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^