LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย, อังกฤษ, ปฐมวัย หรือเอกอะไรก็ได้ เงินเดือน 6,000บ.

  • 08 ม.ค. 2566 เวลา 16:21 น.
  • 2,157
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย, อังกฤษ, ปฐมวัย หรือเอกอะไรก็ได้ เงินเดือน 6,000บ.

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย, อังกฤษ, ปฐมวัย หรือเอกอะไรก็ได้ เงินเดือน 6,000 บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่

ประกาศโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่  อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้นเรียนอาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 14009/6 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำ หน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างเหมาบริการรายเดือน
ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 3-  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.2 มีสัญชาติไทย
    2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
    2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง
    2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2559 มายื่นด้วย

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    1) มีความรู้ ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกดังนี้
               ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกภาษาไทย
               ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกอังกฤษ
               ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกปฐมวัย
               หรือวิชาเอกใดก็ได้
    2) ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด
    3) ถ้ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ตั้งแต่บัดนี้ - 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 087-8806117

5. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ จะดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ประเมินแฟ้มผลงาน ในวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมอาคาร
สำนักงานบริหารโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม
   - ประกาศรับสมัคร
  • 08 ม.ค. 2566 เวลา 16:21 น.
  • 2,157

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <