LASTEST NEWS

29 พ.ย. 2565เลขา สพฐ รับ จะไม่นำผลประกวดงานศิลปหัตถกรรมไปใช้ ในการพิจารณา ความดีความชอบ ใดๆ 29 พ.ย. 2565รมว.ศธ. พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11/2565 29 พ.ย. 2565กพฐ.เห็นชอบแยกสอนวิชาประวัติศาสตร์ “ตรีนุช” ยันไม่เป็นภาระครู-นักเรียน 29 พ.ย. 2565อาจารย์ มธ.ชี้ ไม่จำเป็นต้องแยกวิชาประวัติศาสตร์ 28 พ.ย. 2565สพป.สระบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน - รายงานตัว 1 ธ.ค.2565 28 พ.ย. 2565หวั่น รร.สพฐ.รับเด็กปี 66 กระทบโรงเรียนเอกชน 28 พ.ย. 2565สพป.น่าน เขต 1 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ครั้งที่ 1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 ธ.ค.2565  28 พ.ย. 2565โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 ธันวาคม 65 28 พ.ย. 2565“ตรีนุช” แจงแยกวิชาประวัติศาสตร์ไม่ได้เพิ่มชั่วโมงเรียน 28 พ.ย. 2565สป.ศธ.เรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง บุคลากร 38 ค.(2) จำนวน 135 อัตรา - รายงานตัว 6 ธ.ค.2565

โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-7ต.ค.2565

  • 05 ต.ค. 2565 เวลา 19:13 น.
  • 1,871
โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-7ต.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-7ต.ค.2565

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก  โรงเรียนสิงห์สมุทร

ประกาศโรงเรียนสิงห์สมุทร
ที่ 15/2565
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยโรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา พนักงานสถานที่ 1 อัตรา (ชาย 1 อัตรา,หญิง 3 อัตรา พนักงานโภชนาการ 1 อัตรา พนักงานบริการ 1 อัตรา รวม 8 อัตรา

โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร/รายละเอียดการจ้าง
1.1 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
1.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.1.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค/ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิซาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
1.1.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
1.1.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
1.1.5 ค่าจ้าง
1.1.5.1 มีใบประกอบวิชาชีพครู 15,800 บาท/เดือน
1.1.5.6 ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู 15,150 บาท/เดือน

1.2 ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 4 อัตรา (ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน)
ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน)
1.2.1 มีสัญชาติไทย
1.2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.2.3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
1.2.4 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
1.2.5 ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อนเว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลทุโทษ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.2.6 หากมีประสบการณ์งานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1.3 ตำแหน่ง พนักงานโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา (ค่าจ้าง 35o บาท/วัน)
1.3.1 มีสัญชาติไทย
1.3.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.3.3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
1.3.4 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
1.3.5 ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายก่อนเว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2. หลักฐานการสมัคร
2.1 สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (หน้าตรง ไม่สวมแว่น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
2.5 หลักฐานอื่นๆ พร้อมสำเนา เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใบทะเบียนสมรส เป็นต้น
2.6 ใบรับรองแพทย์

3. วันเวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 7 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

อ่านประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
 
  • 05 ต.ค. 2565 เวลา 19:13 น.
  • 1,871

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^