LASTEST NEWS

02 ต.ค. 2565กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศยกเลิกบัญชีฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 02 ต.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดระยอง - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ระยอง 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดระนอง - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ระนอง 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ร้อยเอ็ด 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดยะลา - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ยะลา 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดยโสธร - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ยโสธร 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.แม่ฮ่องสอน 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.มุกดาหาร 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 153 อัตรา สมัคร 18-27 ก.ค.2565

  • 06 ก.ค. 2565 เวลา 23:34 น.
  • 23,646
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 153 อัตรา สมัคร 18-27 ก.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 153 อัตรา สมัคร 18-27 ก.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

    ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน 30 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 153 อัตรา
    ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2547 และบัญชีกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองคุณวุฒิ หรือผู้มีทักษะประสบการณ์ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน 30 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 153 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 24 ตำแหน่ง รวม 123 อัตรา ประกอบด้วย
          ก. ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 20 ตำแหน่ง 102 อัตรา ดังนี้
             1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
                 (1) กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา
                 (2) กลุ่มวิชาศิลปะ จำนวน 2 อัตรา
                 (3) กลุ่มวิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
                 (4) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
                 (5) กลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
                 (6) กลุ่มวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา
                 (7) กลุ่มวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จำนวน 1 อัตรา


             2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
             3) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 36 อัตรา
             4) ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 12 อัตรา
             5) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
             6) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา
             7) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักโภขนาการ จำนวน 1 อัตรา
             8) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
             9) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
             10 ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
             11) ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
             12) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
             13) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา (เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
             14) ตำแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
             14) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 10 อัตรา
             16) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 6 อัตรา
             17) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จำนวน 2 อัตรา
             18) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา
             19) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 3 อัตรา
             20) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

          ข. ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ จำนวน 4 ตำแหน่ง 21 อัตรา ดังนี้
             1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน จำนวน 4 อัตรา
             2) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา
             3) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 1 อัตรา
             4) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 13 อัตรา

    1.2 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 30 อัตรา ประกอบด้วย
          1) ตำแหน่ง คนงานประจำรถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 1 อัตรา
          2) ตำแหน่ง คนงานเกษตร จำนวน 9 อัตรา
          3) ตำแหน่ง คนงานซ่อมแซมถนน จำนวน 4 อัตรา
          4) ตำแหน่ง คนงานประจำสนามกีฬาจังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา
          5) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 9 อัตรา
          6) ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 6 อัตรา
      (รายละเอียดคุณสมบัติของตำแหน่งที่รับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง)

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    ผู้ที่จะสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามตำแหน่งที่จะสมัคร (รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง)
    สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างไต้ ทั้งนี้ เป็นไปตามความในข้อ 4 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2438 เรื่อง ห้ามพระภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งชัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2438

3. วัน เวลา และลถานที่รับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 18- 27 กรกฎาคม 2465ในวันและเวลาราชการ โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (ผู้ชาย สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็ค รองเท้าหุ้มส้น ผู้หญิง แต่งชุดสุภาพ กระโปรง รองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้ารัดส้น) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสมัคร ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3861 7430 ต่อ 711 ทั้งนี้ ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ไต้

รายละเอียดเพิ่มเติม
  • 06 ก.ค. 2565 เวลา 23:34 น.
  • 23,646

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^