LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนหนองไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 10,000.-บาท ตั้งแต่ 25-30 มิ.ย.2565

  • 21 มิ.ย. 2565 เวลา 17:10 น.
  • 7,486 ครั้ง
โรงเรียนหนองไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 10,000.-บาท ตั้งแต่ 25-30 มิ.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนหนองไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 10,000.-บาท ตั้งแต่ 25-30 มิ.ย.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนหนองไผ่

ประกาศโรงเรียนหนองไผ่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิซาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009 /ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
    1.1 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 มีสัญชาติไทย
    2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
    2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    2.4. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.5 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
    2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    2.7 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
    2.8 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
    2.9 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
    3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

4. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
    4.1 ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิซาภาษาอังกฤษ
    4.2 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. ระยะเวลาจ้าง
    จ้างระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565

6. หลักฐานประกอบการสมัคร
    6.1 ใบสมัคร ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนหนองไผ่ www.nongphai.ac.th
    6.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ใส่เสื้อสีสุภาพไม่มีลวดลาย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
    6.3 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
    6.4 สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
    6.5 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
    6.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
    6.7 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
    6.8 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
    6.9 หนังสือรับรองการผ่านงานซึ่งออกโดยมีนายจ้างรับรอง(ถ้ามี)

7. กำหนดการรับสมัคร
    ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนหนองไผ่ วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ภายในเวลา 16.00 น.

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 
    โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

9. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
    โรงเรียนหนองไผ่จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ใน 5 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้อง HCEC อาคารพลอยไพลิน ตามขอบข่ายภารกิจที่กำหนด (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

10. เกณฑ์การตัดสิน
    10.1 จากการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
    10.2 จากการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนนใน 5 หัวข้อ คือ 
          1) ทักษะการพูดสื่อความ 
          2) บุคลิกภาพ 
          3) การแต่งกาย 
          4) ทักษะความรู้ความสามารถในวิชาเอก

ผู้สอบต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไปจากคะแนนรวมทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้าง ตามลำดับ

11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
    11.1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนหนองไผ่ www.nongphai.ac.th อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 056-781622
    11.2 รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

12. เงื่อนไขการจ้าง
    12.1 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,000 บาท
    12.2 จ้างระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
    12.3 คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 เดือนต่อครั้ง
    12.4 ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ต้องทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน โดยผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าอันดับ คศ.1 โดยทำสัญญาจ้าง ณ ห้อง 1106 อาคารเพชรอำพัน โรงเรียนหนองไผ่ หากไม่มาทำสัญญาตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
    12.5 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
 
      ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ


ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนหนองไผ่
ที่อยู่เลขที่ 700 หมู่ 6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
โทรศัพท์ : 056-781622 โทรสาร : 056-781623 E-Mail : saraban@nongphai.ac.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ , เข้าสู่ลิงก์สมัครคลิกที่นี่

 
  • 21 มิ.ย. 2565 เวลา 17:10 น.
  • 7,486 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^