LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565ด่วนครับ!! ก.ค.ศ.ลงประกาศ เกณฑ์ย้ายครู 2 ปี ตราครุฑ อย่างเป็นทางการแล้ว!! 18 ส.ค. 2565"ตรีนุช" ฉุนสั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565 16 ส.ค. 2565กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 756 อัตรา บัดนี้-30 สิงหาคม 2565

โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย หรือ อังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 15 มิ.ย. 2565 เวลา 01:28 น.
  • 1,162
โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย หรือ อังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย หรือ อังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 19 มิถุนายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม

ประกาศโรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
(งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี)

      ด้วยโรงเรียนวัดสามัคคิยาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนให้แก่สถานศึกษา จากงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 อัตรา
      อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คำสั่งที่ 1120/2560 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็น ครูอัตราจ้าง โดยใช้เงินนอกงบประมาณ โดยมีละเอียด ดังนี้
      1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
          - ครูผู้สอน เอกคณิตศาสตร์ หรือ เอกภาษาไทย หรือ เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
          - อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
          - ทำสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
      2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
           2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
                  1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                  2. มีสัญชาติไทย
                  3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
                  4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                  5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
                  6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                  7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
                  8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                  9. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณรหรือนักพรต หรือนักบวช
                  10. เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546


           2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                  1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือ เอกภาษาไทย หรือ เอกภาษาอังกฤษ
                  2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิการเป็นผู้มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

      3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
           ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ ณ โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม ตำบลคลองควาย  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เบอร์โทรศัพท์ 0-2593-1929, 06-1819-2724 และ 09-2291-2612 ตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 – วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการ

ประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
 
  • 15 มิ.ย. 2565 เวลา 01:28 น.
  • 1,162

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^