LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 มิถุนายน 2565

  • 09 มิ.ย. 2565 เวลา 21:16 น.
  • 3,197
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 มิถุนายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 มิถุนายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก  โโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”

ประกาศโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอนจำนวน 2 อัตรา จึงประกาศคัดเลือกบุคคล ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    1.1 ตำแหน่งครู สอนวิชาคณิตศาสตร์ (เริ่มปฏิบัติงานทันที)
    1.2 ตำแหน่งครู สอนวิชาการงานอาชีพ (เริ่มปฏิบัติงานภายใน ปีการศึกษา 2565) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 – 19 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 15.30 น. ที่ห้องธุรการ

2. หลักฐานในการรับสมัคร
    2.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    2.2 สำเนาวุฒิการศึกษา Transcript และปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
    2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    2.4 สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
    2.5 ใบรับรองแพทย์ที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
    2.6 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (กรณีที่มีประสบการณ์ในการทำงาน)

3. คุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกตำแหน่งครู เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    3.2 ผู้สมัครใน ตำแหน่งครู ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา
    3.3 มีวุฒิการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เป็นอย่างดีมีวุฒิการศึกษาสาขาวิชาการสอนการงานอาชีพ คหกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ที่สามารถสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เป็นอย่างดี
    3.4 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546
    3.5 เป็นผู้ยื่นใบสมัครตามกำหนดการที่ประกาศในครั้งนี้ และหรือที่ได้ยื่นใบสมัครไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ต่อทางโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”

4. วิธีการคัดเลือก
    4.1 ประเมินภาคความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปที่ใช้ในการปฏิบัติงาน วิชาชีพครู ความรู้ในสาขาวิชาที่สมัคร
    4.2 ประเมินทักษะประสบการณ์จากภาคปฏิบัติ
    4.3 ประเมินทัศนคติ บุคลิก ความเหมาะสมกับตำแหน่งจากการสัมภาษณ์

5. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
    ดำเนินการคัดเลือกใน วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”

รายละเอียด :: เอกสารแนบ
 
  • 09 มิ.ย. 2565 เวลา 21:16 น.
  • 3,197

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <