LASTEST NEWS

10 ส.ค. 2565ลิงก์สำรอง...ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ลิงก์ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 10 ส.ค. 2565สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ พนักงานราชการทั่วไป แล้ว! สอบวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 10 ส.ค. 2565ประกาศแล้ว!! เกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2565 10 ส.ค. 2565เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA "ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน" 10 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดราชาธิวาส รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 13,500.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-15 สิงหาคม 2565 09 ส.ค. 2565ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ลดระยะเวลาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 09 ส.ค. 2565สิ้นสุดการรอคอย! สพฐ.โอนค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ ครั้งที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2565) แล้ว 09 ส.ค. 2565สอศ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย อาชีวะ รอบที่ 5 จำนวน 447 อัตรา รายงานตัว 16-19 ส.ค.65 / บรรจุรับราชการ 29 ส.ค.65

โรงเรียนบ้านไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-31 พ.ค.2565

  • 25 พ.ค. 2565 เวลา 20:52 น.
  • 3,609
โรงเรียนบ้านไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-31 พ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-31 พ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านไผ่

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ - ทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
และพนักงานบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,000 บาท ตำแหน่งพนักงานโรเนียว จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,000 บาท

อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0527.6/ ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2542 เรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวและคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร วิชาเอกศิลปะ - ทัศนศิลป์
    1.1 เป็นชาย - หรือหญิง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
    1.2 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ศิลปะ - ทัศนศิลป์
    1.3 มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
    1.4 ผ่านการเกณฑ์ทหาร
    1.5 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ
    2.1 เป็นชาย - หรือหญิง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
    2.2 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
    2.3 ผ่านการเกณฑ์ทหาร
    2.4 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
    2.5 มีความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น มีความสามารถในการร่างโต้ตอบหนังสือ จัดเตรียมเอกสารในการประชุมสัมมนา รวบรวมจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐานหนังสือ และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
    2.6 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ และมีความสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
    2.7 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Photoshop  รวมทั้งระบU Internet และมีความรู้ในเรื่องระบบสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมในรูปแบบต่างๆได้เป็นอย่างดี

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำแหน่ง พนักงานโรเนียว
    1.1 เพศชาย เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
    1.2 วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
    1.3 มีความชำนาญเกี่ยวกับงาน มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และซ่อมเครื่อง คอมพิวเตอร์ได้ในเบื่องต้น
    1.4 ผ่านการเกณฑ์ทหาร
    1.5 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
    1.6 มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน ไม่ท้อแท้ต่ออาชีพที่ปฏิบัติอยู่
    1.7 มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
    1.8 อุทิศตน ทุ่มเทเวลาให้แก่ราชการ
    1.9 หวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ

4. หลักฐานการรับสมัคร
    4.1 ใบสมัคร ขอรับได้ที่ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
    4.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    4.4 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
    4.5 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ 
    4.6 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    4.7 หนังสือรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    4.8 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 1 ฉบับ

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 4 ห้องบุคคล ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
    5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

6. เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก
    6.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
    6.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
    6.3 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตรพร้อมสำเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 1 ฉบับ
    6.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 2 รูป
    6.5 ในกรณีชื่ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอำเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
    6.6 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
    การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

8. วิธีการคัดเลือก
    จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยการสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านไผ่

9. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์และรายงานตัว
    จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านไผ่ และจะดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ[1] , [2] , [3]
 
  • 25 พ.ค. 2565 เวลา 20:52 น.
  • 3,609

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^