LASTEST NEWS

23 มิ.ย. 2564ตั้งทีมไตรภาคีคุมเข้มสกัดโควิดบุกโรงเรียน นักเรียนติดเชื้อคนเดียวให้ปิดเรียน on-site 23 มิ.ย. 2564คลัสเตอร์เปิดเทอมอื้อ-วัคซีนครูอ้อแอ้ 23 มิ.ย. 2564"ตรีนุช" ยัน รร.ยังไม่ใช่กลุ่มคลัสเตอร์แพร่ระบาดใหม่ นร. ติดเชื้อจากผู้ปกครอง และชุมชน 23 มิ.ย. 2564สพฐ.ปิดรร.ด้วยไม่ปกติ 10 เขต 15 รร. พบครูและบุคลากรในสังกัดติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 5 ราย นักเรียนติดเชื้อ 4 ราย 22 มิ.ย. 2564โควิดระบาดหนัก!ศธ.ประกาศจัดโซนสีรร.คุมเข้ม ย้ำถ้าพบเด็กติดเชื้อ หยุดสอนแบบ on-site ปิดโรงเรียนฆ่าเชื้อทันที 22 มิ.ย. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไปปี พ.ศ.2564 ภาค ก และ ภาค ข ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 22 มิ.ย. 2564กศจ.อุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 และสถานที่สอบแข่งขันแล้ว 22 มิ.ย. 2564ด่วนที่สุด กรอบอัตรากำลังข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ชั่วคราว) ในสพม.ที่กำหนดใหม่ 22 มิ.ย. 2564ที่ปรึกษาสพฐ.เผยปิดหรือไม่ปิดโรงเรียน นร.ติดโควิด ศบค.พื้นที่เป็นคนตัดสินใจ 22 มิ.ย. 2564ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครลูกจ้างรายวัน จำนวน 338 อัตรา

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2564

  • 13 พ.ค. 2564 เวลา 23:34 น.
  • 2,897 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2564
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านหนองเม็ก

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเม็ก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างปฐมวัย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

   ด้วยโรงเรียนบ้านหนองเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1.ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
   1.1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท
         - ครูสอนระดับชั้นอนุบาล เอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2.2 มีสัญชาติไทย
   2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำาหนดไว้ใยกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
   2.6 ไม่เป็นผู้รับตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
   2.7 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความรับผิดลหุโทษ
   2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่อยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง
   1. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (เอกปฐมวัย)
   2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่ครุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
   3. หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานสอน จากหน่วยงานเดิม (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

3.วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียน บ้านหนองเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

4.เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
   4.1 ใบสมัครตามแบบที่กำหนด จำนวน 1 ฉบับ
   4.2 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล การศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
   4.3 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
   4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
   4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
   4.6 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5.การยื่นใบสมัคร
   5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กาหนด
   5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
   ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านหนองเม็ก หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 087-441-5666(ผู้อำนวยการโรงเรียน),061-154-4967(นางสาวขวัญฤดี แดงสุข),086-779-5985 (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^