LASTEST NEWS

11 พ.ค. 2564ศธ.เคาะก.ย.นี้ได้ร่างหลักสูตรสมรรถนะฉบับสมบูรณ์ 11 พ.ค. 2564ประธานชมรมครู กทม.ออนไลน์ แจงเหตุผล ทำไมจึงคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับกฤษฎีกา 11 พ.ค. 2564ดาวน์โหลด!!! คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 11 พ.ค. 2564กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 206 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19พ.ค. - 10มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564โควิดศธ.ยังติดเชื้อไม่หยุด! พบเพิ่มอีก 3 ราย ยอดพุ่ง 30 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งรายชื่อครูรายอำเภอ !!! ฉีดวัคซีนโควิดก่อนเปิดเทอม   11 พ.ค. 2564มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครเรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครออนไลน์ 20 พ.ค. - 19 มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564ชัดเจนแล้วว่า..."คนเป็นครู...ต้องเรียนครู" เท่านั้น ติดตามประเด็นนับหน่วยกิตสอบครู ที่นี่ 11 พ.ค. 2564สพฐ.รับหมดงบจริงๆ แจ้งล่วงหน้า7เดือนเลิกจ้างครู 1,964ราย 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งชื่อครูกว่า 6 แสนคนฉีดวัคซีนก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.

โรงเรียนสุเหร่าเขียว รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม หรือวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือวิชาเอกการประถมศึกษา

  • 10 มี.ค. 2564 เวลา 09:15 น.
  • 2,943 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนสุเหร่าเขียว รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม หรือวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือวิชาเอกการประถมศึกษา
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสุเหร่าเขียว รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม หรือวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือวิชาเอกการประถมศึกษา สมัคร 15 - 21 มีนาคม 2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสุเหร่าเขียว

ประกาศโรงเรียนสุเหร่าเขียว
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนสุเหร่าเขียว อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (จ้างจากเงิน   นอกงบประมาณ งบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกคหกรรม  หรือวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือวิชาเอกการประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ดังนั้นอาศัยความตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04077/621 ลงวันที่ 5 มีนาคม           พ.ศ.2564 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว4522 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม  2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคหกรรม หรือวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือวิชาเอกการประถมศึกษา ดังนี้

1.  ตำแหน่งที่รับสมัครสรรหา
ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคหกรรม หรือวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือวิชาเอกการประถมศึกษา จำนวน  1  อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท     

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสรรหา  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้
   2.1  มีสัญชาติไทย
   2.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
   2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   2.4  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู   และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2.5  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู    และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  
   2.6  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
   2.7  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
   2.8  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
   2.9  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
   2.10  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช

3.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   3.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคหกรรม หรือวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือวิชาเอกการประถมศึกษา
   3.2  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
   3.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

4.  ขอบข่ายการปฏิบัติงาน
   4.1  ทำหน้าที่ครูผู้สอน
   4.2  งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5.  การรับสมัคร
   5.1  วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
           ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2564  ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสุเหร่าเขียว

   5.2  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสรรหาและสอบสัมภาษณ์
           ผู้สมัครขอ/ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนสุเหร่าเขียว อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา วันที่ 21 มีนาคม 2564 และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสุเหร่าเขียว อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^