LASTEST NEWS

30 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 3 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 1 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 1 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บึงกาฬ - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บึงกาฬ

ดาวน์โหลด!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย รอบรู้ภาษาไทย 72 ข้อ (พร้อมเฉลย)

  • 31 ก.ค. 2562 เวลา 20:46 น.
  • 14,616
ดาวน์โหลด!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย รอบรู้ภาษาไทย 72 ข้อ (พร้อมเฉลย)

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ดาวน์โหลด!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย รอบรู้ภาษาไทย 72 ข้อ (พร้อมเฉลย)

1.การเขียนในข้อใดมีลักษณะคล้ายการเขียนอธิบาย 
ก.การเขียนชี้แจง 
ข.การเขียนโต้แย้ง 
ค.การเขียนรายงาน 
ง.การเขียนแสดงความคิดเห็น 

2.เรื่องที่นำมาเขียนอธิบายควรมีลักษณะอย่างไร 
ก.เรื่องที่ทันสมัย 
ข.เรื่องที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
ค.เรื่องที่น่าสนใจ น่ารู้ และต้องการคำอธิบาย 
ง.เรื่องที่ให้ความรู้ความคิดและนำไปปฏิบัติตามได้ 

3.ข้อใดไม่ใช่วิธีการเขียนอธิบาย 
ก.ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
ข.ใช้ถ้อยคำที่กระชับ รัดกุม 
ค.เขียนเรียงลำดับขึ้นตอนในการปฏิบัติ 
ง.เขียนโดยยกเหตุผลและมีตัวอย่างประกอบชัดเจน 

4.บุคคลใดเขียนแสดงความคิดเห็นไม่ถูกต้องตามหลักการ 
ก.กุ้ง ไม่มีอคติในเรื่องที่เขียน 
ข.หอย เขียนเพื่อชักจูง เกลี้ยกล่อมผู้อื่น 
ค.ปู เขียนโดยใช้ข้อมูลในการนำเสนอได้ถูกต้อง 
ง.ปลา ต้องการเขียนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทางที่ดี 

5.ข้อใดแสดงว่า เลือกเรื่องที่เขียนรายงานศึกษาค้นคว้าไม่ถูกต้องตามหลักการ 
ก. นิด เลือกเรื่องที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
ข. น้อง เลือกเรื่องที่ยังไม่มีผู้เขียน หรือยังไม่แพร่หลาย 
ค. นง เลือกเรื่องที่ตนเองมีความสนใจ และมีประสบการณ์ 
ง. น้ำ เลือกเรื่องที่ผู้อ่านสนใจ เหมาะสมกับผู้อ่าน และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน 

6.การใช้ข้อมูลภาคสนามในการทำรายงานศึกษาค้นคว้าทำได้โดยวิธีใด 
ก. ผู้ทำรายงานต้องรวบรวมขุดค้นจากสถานที่จริง 
ข. ผู้ทำรายงานต้องรวบรวมจากสื่อที่มีความหลากหลาย 
ค. ผู้ทำรายงานจะต้องรวบรวมจากเอกสารที่ยังไม่มีการเผยแพร่ 
ง. ผู้ทำรายงานต้องรวบรวมขึ้นจากการทดลอง การสัมภาษณ์ สังเกต และอื่นๆ 

7.ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบตอนต้นของรายงานการศึกษาค้นคว้า 
ก. คำนำ
ข. สารบัญ 
ค. ภาคผนวก 
ง. กิจกรรมประกาศ 

8.ข้อใดเขียนบรรณานุกรมหนังสือเล่มได้ถูกต้อง 
ก. ธีรภาพ โลหิตกุล.จดหมายถึงสายน้ำบันทึกขวัญข้าว.แพรวสำนักพิมพ์.2551 
ข. ธีรภาพ โลหิตกุล.(2551).จดหมายถึงสายน้ำบันทึกถึงขวัญข้าว.กรุงเทพฯ:แพรวสำนักพิมพ์ 
ค. ธีรภาพ โลหิตกุล.แพรวสำนักพิมพ์.จดหมายถึงสายน้ำบันทึกถึงขวัญข้าว,2551. 
ง. ธีรภาพ โลหิตกุล.แพรวสำนักพิมพ์.2551.จดหมายถึงสายน้ำบันทึกถึงขวัญข้าว 

9.ถ้านักเรียนต้องการโครงงานเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านในท้องถิ่น ควรจะทำโครงงานประเภทใด 
ก. โครงงานที่เป็นการสำรวจ 
ข. โครงงานค้นคว้า ทดลอง 
ค. โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์ คิดค้น 
ง. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ 

10. ภาษาที่ใช้ในการเขียนชื่อโครงงาน ควรมีลักษณะอย่างไร 
ก. ใช้ภาษาเข้าใจงาน 
ข. ใช้ภาษาทันสมัย เร้าใจผู้อ่าน 
ค. ใช้ภาษาตรงไปตรงมา สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน 
ง. ใช้ภาษาที่เป็นแบบแผน และใช้ถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้ง 

ติดตามแนวข้อสอบครูได้ที่ เพจสอบบรรจุข้าราชการ ข้าราชการครู

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF วิชาความรอบรู้ 96 ข้อ
  • 31 ก.ค. 2562 เวลา 20:46 น.
  • 14,616

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^