LASTEST NEWS

22 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 มิ.ย. 2567โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567  22 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2567  21 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-27  มิถุนายน  2567  21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู ทุกสาขาวิชาเอก 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.2567 21 มิ.ย. 2567เร่ง ก.ค.ศ.กำหนดตำแหน่งลงโครงสร้างใหม่ สกร. 21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567สกศ. ตั้งวงถกเครียด ปรับนโยบายการทดสอบโอเน็ต

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ปี2561 ดาวน์โหลดฟรี มีเฉลย จาก..คัมภีร์เทวดา..4.0

  • 20 พ.ค. 2561 เวลา 09:53 น.
  • 101,341
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ปี2561 ดาวน์โหลดฟรี มีเฉลย จาก..คัมภีร์เทวดา..4.0

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โหลดด่วน! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ปี2561 จาก..คัมภีร์เทวดา..4.0

วิชา ความรอบรู้…ไตเติล..สอบครูผู้ช่วยปี2561..จาก..คัมภีร์เทวดา..4.0
วิชา ความรอบรู้
1.มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( o-net ) ประกอบด้วยกี่... ด้าน
ก. 1  
ข. 2  
ค. 3  
ง. 4  
จ. 5

2. มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( o-net )..กี่มาตรฐาน..ได้แก่
ก.ด้านผู้เรียน,ด้านครู 
ข.ด้านนวัตกรรม,ด้านครู,ด้านบริหาร 
ค.ด้านการพัฒนาการเรียน,ด้านผู้สอน
ง.มาตรฐานการบริหารการทดสอบ/,บุคลากรด้านการทดสอบ/,การพัฒนาแบบทดสอบ/, การพิมพ์.การส่ง.ตรวจ.การประมวลผล / การรายงานผลและการนำผลไปใช้

3. ลักษณะข้อสอบo-net  วิชาภาษาไทย ป.6/ กล่าวตามข้อใดถูก
ก.เขียนตามนิทาน
ข.เขียนต่อข้อความ 
ค.แปลความหมายสั้นๆ 
ง.เขียนเรื่องเล่าจากภาพ 
จ.สรุปใจความของบทอ่าน

4.เอกสารและแบบฟอร์มเพื่อเป็นหลักฐานระหว่างสนามสอบกับศูนย์สอบ.คือข้อใดถูก
ก. O-net1 - O-net3
ข. O-net1 - O-net3
ค. O-net1 - O-net4
ง. O-net1 - O-net11
จ. O-net2 - O-net8  

5. เทรนด์ (Trend) หมายถึง ทิศทาง แนวโน้ม หรือ สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม ณ เวลานั้น ๆ
6.โลกศตวรรษที่ 21 โดยการวิจัยเอกสาร พบว่า..ด้านการศึกษา-และธรรมาภิบาล- ด้านอาหารและน้ำ- ด้านพลังงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ-ดิจิตอล และ-ด้านเศรษฐกิจ โดยแต่ละด้านต้องเชื่อมโยงเข้ากับการพัฒนา-การศึกษา
7.“เทรนด์” แต่ละด้าน ดังนี้1) ด้านคุณภาพการศึกษา 2) ด้านความเสมอภาคทางการศึกษา 3) ด้านประสิทธิภาพการศึกษา 
8.กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี..คือ.. (พ.ศ. 2560-2579) 
9.นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ..คือ พ.ศ. 2558-2564
10. ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ..คือ..ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2574)    
11.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  มุ่งแก้ปัญหา..ใด...12. 4H คือ…
13.เด็กนักเรียนที่ชอบรังแกสัตว์..ไม่เกี่ยวข้องกับ  4h…ใด..
14. โรงเรียนประชารัฐ คือ....
15.สะเต็มศึกษา (STEM) คือ.....
16.จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning…คือ....  
17.“English Boot Camp..คือ... 
18. ครูที่ผ่านการคัดเลือกที่มีความสามารถภาษาอังกฤษ จำนวน 350 คน ผลที่คาดหวังอยู่ระดับ...ใด....
ครูแกนนำได้รับการพัฒนาและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนของโรงเรียนครูแกนนำได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล…

19. หลัก 4 พ. กล่าวตามข้อใด....
ก.พอประมาณ,พอเพียง,พอใช้,พอกิน
ข.พอใช้,พอเหมาะ,พอกำลัง,พอใจ
ค.พึ่งตนเอง,พอดี,พอเพียง,ใจ

20.มิติทั้ง 4 ด้าน ของเศรษฐกิจพอเพียง…กล่าวตามข้อใด....
ก.การศึกษา,การเมือง,วัตถุ,สิ่งแวดล้อม
ข.มิติด้านเศรษฐกิจ,ด้านจิตใจ,ด้านสังคม,ด้านวัฒนธรรม

การเมือง,วัตถุ/การศึกษา/ด้านสังคม
1. จังหวัด...(จังหวัดที่คุณไปสอบ) มีเขตพื้นที่การศึกษา กี่เขต

2. จะเป็นข่าวในปัจจุบัน ซึ่งที่แนนเจอคือ
- พายุที่ถล่มพม่าชื่อว่าอะไร (ไซโคลนนาร์กีส)
- ประเทศใดเป็นเจ้าภาพที่จัดแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2008 

3. ค่าขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เท่าไร (500 บาท)

4. โรคร้ายแรงในข้อใดที่ไม่มีในประกาศ ก.ค.ศ. (ก. โรคเรื้อน)
ก. โรคเรื้อน 
ข. วัณโรคระยะติดต่อ 
ค. เท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ 
ง. โรคพิษณสุราเรื้อรัง

5. กศจ. ย่อมาจากอะไร
6. ครูในสถานศึกษา กรณีทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง สามารถขออุทรณ์ต่อใคร
7. ลำตัดเป็นการละเล่นของภาคใด
8. กฐินมีความหมายว่าอย่างไร
9. การจัดตั้งสถานสงเคราะห์ในเขตจังหวัด... จะต้องขออนุญาตจากใคร (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
10. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า "เด็ก"
11. ใครเป็นผู้แถลงนโยบายการศักษา ต่อที่ประชุมรัฐสภา
12. ข้อใดไม่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ก.ค.ศ.
13. ข้อใดไม่เป็นคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
14. ครูผู้ช่วยต้องทดลองปฏิบัติงานกี่ปี (2 ปี)
15. ถ้าท่านได้บรรจุ ใครจะเป็นผู้แต่งตั้ง
16. ถ้าท่านต้องการเลื่อนวิทนฐานะเป็นครูชำนาญการ จะต้องเป็นครูมาไม่น้อยกว่ากี่ปี(6 ปี สำหรับวุฒิป.ตรี และ 4 ปีสำหรับวุฒิ ป.โท)

17. ศศ.บ. เอกภาษาอังกฤษ ไม่มีสิทธิ์สมัครเพราะขาดเอกสารใด (ใบประกอบวิชาชีพครู)
ก. ใบรับรองคุณวุฒิ 
ข. สูติบัตร 
ค. ใบประกอบวิชาชีพครู 
ง. บัตรประจำตัวประชาชน

8. ความผิดใด ไม่มี (ให้ออก)
ก. ปลดออก 
ข. ไล่ออก 
ค. ให้ออก 
ง. ภาคทัณฑ์

19. วิทยฐานะใดไม่มี (รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ)
20. ข้อใดคือความหมายของการศึกษาในระบบ
21. การลาที่ยังมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน (ขาดงาน 15 วัน)
22. ข้อใดเป็นความผิดปรากฏชัดแจ้งที่ร้ายแรง
23. อำนาจการลงโทษของ ผอ.สถานศึกษาคือ (ภาคทัณฑ์ หรือ ตัดเงินเดือนไม่เกิน 5% ไม่เกิน 1 เดือน)
24. ข้าราชการครูและบุคลาการทงการศึกษาเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทำให้เสียหายทางราชการจะต้องทำอย่างไร (เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งภายใน 7 วัน)หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของหลักสูตรได้ถูกต้อง
ก. ความรู้ ทักษะ กระบวนการที่จัดให้ผู้เรียน
ข. ความรู้ทั้งมวลที่จัดให้ผู้เรียน
ค. ประสบการณ์ทั้งมวลที่จัดให้ผู้เรียน
ง. ประสบการณ์จากครูผู้สอนที่ถ่ายทอดให้ผู้เรียน

2. ขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรคือ
ก. การนำหลักสูตรไปใช้
ข. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ค. กำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ง. การกำหนดเนื้อหาและประสบการณ์เรียนรู้

3. บุคคลในข้อใดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร
ก. ผู้บริหาร
ข. ครู
ค. ชุมชน
ง. ถูกทุกข้อ

4. ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาหลักสูตรคือ
ก. การนำหลักสูตรไปใช้
ข. กำหนดจุดมุ่งหมาย
ค. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ง. ประเมินหลักสูตร

5. เน้นครูเป็นศูนย์กลาง เน้นสอนแบบบรรยาย วิชาที่เน้นคือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
ก. สารัตถนิยม(Essentialism)
ข. นิรันตรนิยม (Perenialism)
ค. อัตถิภาวนิยม (Existentialism)
ง. ปฏิรูปนิยม/บรูณาการ (Reconstructionism)

6. หลักสูตรเน้นเนื้อหา เหตุผลและสติปัญญา
ก. สารัตถนิยม(Essentialism)
ข. นิรันตรนิยม (Perenialism)
ค. อัตถิภาวนิยม (Existentialism)

ง. ปฏิรูปนิยม/บรูณาการ (Reconstructionism)
7. เน้นการเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติจริง
ก. สารัตถนิยม(Essentialism)
ข. พิพัฒนนิยม หรือวิวัฒนาการนิยม (Progressivism)
ค. นิรันตรนิยม (Perenialism)
ง. อัตถิภาวนิยม (Existentialism)

8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ก. วิสัยทัศน์ สมรรถนะ จุดมุ่งหมาย หลักการ
ข. วิสัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะ
ค. จุดมุ่งหมาย หลักการ สมรรถนะ วิสัยทัศน์
ง. จุดมุ่งหมาย หลักการ วิสัยทัศน์ สมรรถนะ

9. ข้อใดอธิบายคำว่า”หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใช้ในการจัดการศึกษา”ได้ถูกต้องที่สุด
ก. เพื่อให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบกระบวนการและมีประสิทธิภาพ
ข. เพื่อพัฒนาไปสู่ความมุ่งหมายของหลักสูตร
ค. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่างๆ อันพึ่งประสงค์
ง. เพื่อนให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติที่ต้องการให้หลักสูตรช่วยพัฒนาบุคคลต่างๆให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและพัฒนาการในทุกๆด้าน

10. ทุกข้อคือการพัฒนาหลักสูตร แบ่งได้เป็น4 ระดับ ยกเว้นข้อใด
ก. การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ
ข. การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น
ค. การพัฒนาหลักสูตรระดับเขตพื้นที่
ง. การพัฒนาหลักสูตรระดับห้องเรียน

11. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์
ข. มีความรู้ รักชาติ อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
ค. ความสามารถในการสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ง. ความสามารถในการสื่อสาร การคิด แก้ปัญหา การใช้ทักษะสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

12. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ข้อแรกที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือข้อใด
ก. วินัย
ข. .ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ค. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ง. อยู่พอเพียง

13. วิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
ข. ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ค. ทุกคนได้รับเงินอุดหนุนอย่างเท่าเทียมกัน
ง. ทุกคนเป็นพลเมืองดีของสังคม

14. กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา คือกิจกรรมในข้อใด
ก. กิจกรรมแนะแนว
ข. กิจกรรมนักเรียน
ค. กิจกรรมบำเพ็ญตน
ง. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

15. ข้อใดกล่าวถูกต้อง กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ก. กิจกรรมแนะแนว
ข. กิจกรรมนักเรียน
ค. กิจกรรมบำเพ็ญตน
ง. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

16. เน้นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน เป็นหลักการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางฯ ระดับใด
ก. ระดับก่อนประถมศึกษา
ข. ระดับประถมศึกษา
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

17. เน้นทักษะ ด้านการอ่าน เขียน คิดคำนวณ เป็นหลักการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนแกนกลางฯ ระดับใด
ก. ระดับก่อนประถมศึกษา
ข. ระดับประถมศึกษา
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

18. การจัดเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51 ในระดับ ประถมศึกษากำหนดจัดอย่างไร
ก. กำหนดเป็นรายเดือน
ข. กำหนดเป็นรายภาค
ค. กำหนดเป็นรายปี
ง. กำหนดตามครูผู้สอน

19. การพิจารณาให้นักเรียนซ้ำชั้น ต้องคำนึงถึงนักเรียนด้านใดเป็นสำคัญ
ก. อายุ
ข. วุฒิภาวะและสมอง
ค. วุฒิภาวะและความรู้ความสามารถ
ง. ร่างกายและสมอง

20. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง แบบ (ปพ.) ใด
ก. ปพ.1
ข. ปพ.2
ค. ปพ.3
ง. ปพ.4
 
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม คลิกที่นี่
สนใจเข้าติวสอบครูผู้ช่วย กับ..คัมภีร์เทวดา..4.0 ดูรายละเอียดได้ที่ :: ลิงค์นี้
  • 20 พ.ค. 2561 เวลา 09:53 น.
  • 101,341

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^